WITD Gdańsk: W transporcie bez zmian, czyli przeładowane dostawczaki i niesprawne ciężarówki

Co tam słychać na polskich drogach? Nic nowego – samochody teoretycznie dostawcze jeżdżą tak samo przeładowane jak jeździły, zaś stan techniczny niektórych ciężarówek nadal potrafi wprowadzić w konsternację. Najlepiej pokazuje to poniższy komunikat WITD w Gdańsku na temat większej akcji kontrolnej – dwanaście aut było przeładowanych, natomiast w czterech znaleziono jeszcze kilka niebezpiecznych usterek. Zapraszam do lektury:

Źródło: WITD Gdańsk

W dniu 31 lipca 2014r. inspektorzy z WITD w Gdańsku rozpoczęli około godz. 06:00, w m. Puck na drodze wojewódzkiej nr 216, kontrolę pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem masy przewożonych ładunków. Zatrzymywany był każdy pojazd ciężarowy, jak również pojazdy dostawcze. Po krótkich oględzinach ładowni i dokumentów były one kierowane do dalszej jazdy lub na plac Zarządu Dróg Wojewódzkich w Pucku, gdzie były ważone przy pomocy  przenośnych wag. Równocześnie na drogach powiatu Puckiego inspektorzy pełniący służbę na motocyklach zatrzymywali pojazdy ciężarowe i dostawcze, których nasuwały swoim wyglądem podejrzenia o przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej Pojazdy takie były sprowadzane na plac Zarządu Dróg Wojewódzkich w Pucku i tam ważone.

Zważono w sumie 16 pojazdów ciężarowych i dostawczych. W 12 przypadkach ważenie pojazdu potwierdziło, że ładunek powoduje przekroczenie dopuszczalnej ładowności i dopuszczalnej masy całkowitej. Zakres stwierdzanych przekroczeń wahał się między 500 kg a 3000 kg. Tylko w przypadku jednego z pojazdów ciężarowych stwierdzono przekroczenie ładowności. Pozostałe przypadki dotyczyły pojazdów dostawczych o DMC do 3500 kg. W kabinach trzech pojazdów dostawczych przewożone były ponadto wózki do rozładowcze. Nie były one w żaden sposób zamocowane, więc kontrolujący nakazali usunięcie tych wózków z kabin, aby nie stanowiły one podczas jazdy zagrożenia dla kierujących.

Kierujących pojazdami, na których umieścili oni ładunki powodujące przekroczenie dopuszczalnej ładowności i DMC ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4350 zł.

witd_gdansk_wazenie_w_pucku_2

Podczas prowadzonych działań kontrolowany był także stan techniczny pojazdów. W 4 przypadkach stwierdzono usterki, za które inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne. Najpoważniejsze usterki w jednym z pojazdów dotyczyły niesprawnych świateł „stop” oraz nadmiernego zużycia tarcz hamulcowych i pęknięć poprzecznych tarczy hamulcowej koła osi kierowanej. Inspektor nie dopuścił do ruchu tego pojazdu, wydając zakaz jazdy do czasu usunięcia usterek. W jednym z pojazdów stwierdzono także brak części układu wydechowego oraz podejrzenie przekroczenia maksymalnej wartości współczynnika zadymienia spalin. Pojazd ten warunkowo dopuszczono do ruchu celem zjazdu do warsztatu lub miejsca garażowania i dokonania niezbędnych napraw.

Jak się okazało w toku kontroli, jeden z kierujących pojazdem ciężarowych nie posiadał wymaganych uprawnień do wykonywania przewozów drogowych, gdyż nie ukończył wymaganego szkolenia okresowego. Za to wykroczenie kierowca został ukarany grzywną w wysokości 800 zł. W stosunku do osoby, która w przedsiębiorstwie tego kierowcy zarządza transportem, i która dopuściła kontrolowanego kierowcę do wykonywania przewozów, będzie prowadzone postępowanie zmierzające do ukarania grzywną.

witd_gdansk_wazenie_w_pucku_1