WITD Lublin: Chińskie chemikalia niewiadomego pochodzenia, które miały trafić na nasze stoły

Że tak to poetycko ujmę, „zachachmęcić” zdarza się czasami każdemu. Problem z jednym dokumentem, podjechanie kilku kilometrów na magnesie, czy brak jednego elementu wyposażenia zestawu ADR – coś takiego można jeszcze zrozumieć. Poniższy komunikat WITD w Lublinie opowiada jednak o transporcie, który był po prostu jednym wielkim „chachmęceniem”. Jak inaczej można bowiem nazwać sytuację, w której źle wyposażone i źle oznaczone ciężarówki przewoziły nielegalne, chińskie chemikalia, które dodatkowo wyciekały do ładowni. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że chemikalia te miały służyć ochronie roślin, więc w pewnym sensie już wkrótce trafiłyby na nasze stoły.

W dniu 27.05.2014r. inspektorzy WITD Lublin, wspólnie z funkcjonariuszami ze Służby Celnej, przeprowadzili na DPG w Dorohusku kontrolę dwóch pojazdów należących do przewoźników ukraińskich. Kontrola ujawniła próbę nielegalnego wwiezienia do Polski chińskich chemikaliów zadeklarowanych jako środki ochrony roślin. Kontrola stwierdziła liczne naruszenia przepisów Umowy Europejskiej ADR, w szczególności:

  1. Przewóz towaru niebezpiecznego z niewłaściwym dokumentem przewozowym: (brak prawidłowej nazwy przewozowej, liter „UN”, numerów nalepek, grupy pakowania, nazwy technicznej wynikającej z przepisu szczególnego 274, określenia rodzaju opakowania, niewłaściwy język dokumentu);
  2. Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie tablicy lub tablic barwy pomarańczowej (na pojeździe umieszczone było oznakowanie właściwe dla cysterny kontenera przewożącej hel);
  3. Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych odpowiednio w umowie ADR;
  4. Przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków (sztuki przesyłki zawierające chemikalia zostały luźno rozmieszczone w całej przestrzenie ładunkowej, nie zastosowano żadnych środków mocujących);
  5. Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane w wyposażenie ochronne (stwierdzono brak płynu do płukania oczu, latarki oraz zestawu do usuwania wycieków);
  6. Kontynuowanie przewozu pomimo stwierdzenia uwalniania się towaru niebezpiecznego z urządzenia transportowego lub środka transportu (stwierdzono uszkodzenie, rozszczelnienie i uwolnienie się ładunku z jednego z pojemników oraz nieszczelne zamknięcia kilkunastu innych pojemników – stwierdzono ślady drobnych wycieków na zewnętrznych powierzchniach);
  7. Brak wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych dla każdego numeru UN (opakowania z chemikaliami nie były oznakowane w żaden sposób, ani oznakowaniami adr-owskimi, ani handlowymi)

Pojazdy przewoźnika, u którego stwierdzono nieprawidłowości, zostały zatrzymane i zabezpieczone wraz z ładunkiem na terenie DPG Dorohusk. Zostaną one tam do czasu uiszczenia kaucji pieniężnej na poczet przyszłej kary administracyjnej w kwocie 9800zł i usunięcia nieprawidłowości. Ponadto Służba Celna prowadzi odrębne postępowanie w związku z podejrzeniem naruszenia praw autorskich legalnych producentów środków ochrony roślin oraz próby wprowadzenia na rynek europejski nielegalnych substancji.

witd_lublin_chinskie_chemikalia

Źródło: WITD Lublin