WITD Białystok: Wspólne działania inspektorów z Podlasia, Mazowsza oraz Warmii i Mazur

witd_bialystok_drogolamacz

Inspektoraty Transport Drogowego z Podlasia, Mazowsza oraz województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowali wspólną akcję pod nazwą „Drogołamacz”. W ciągu dwóch dni do kontroli zatrzymano aż 113 pojazdów, więc mandaty i kary nakładano wręcz hurtowo. Więcej na ich temat można przeczytać w poniższym komunikacie WITD w Białymstoku:

W dniach 19 i 20 maja 2014 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego uczestniczyli we wspólnych działaniach kontrolnych pod nazwą „Drogołamacz”. Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie pojazdów o dmc pow. 3,5 t, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów. Akcja ta miała na celu wyeliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych. W działaniach wykorzystano zarówno motocykle, jak i oznakowane radiowozy.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 113 pojazdów. Za naruszenia przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto cztery postępowania administracyjne na łączną kwotę 30000 zł. Za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym inspektorzy wszczęli w stosunku do przedsiębiorców sześć wyjaśniających postępowań administracyjnych zagrożonych karami w wysokości 11250 zł i jedno postępowanie za naruszenia przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Za naruszenia przepisów o ruchu drogowym oraz regulacji dotyczących czasu pracy i tachografów kierowcy zostali ukarani w 37 przypadkach mandatami karnymi na łączną kwotę 7600 zł. W związku ze złym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano dziewięć dowodów rejestracyjnych.

Podobne działania będą kontynuowane w bieżącym roku.

Źródło: WITD Białystok