Wiózł warszawskie odpady pod Kościerzynę, bez żadnych dokumentów i ze złym tachografem

W nawiązaniu do tekstu:

Nowe kary dla przewoźników wożących odpady – siedem nowości, każda za 10 tysięcy złotych

Nieczęsto zdarzają się transporty tak bardzo nielegalne, jak ten. WITD Bydgoszcz zatrzymało bowiem transport, w którym i ciężarówka, i ładunek w ogóle nie powinny pojawić się na drodze.

Rzecz pierwsza to tachograf. DAF CF85 wyposażony był w urządzenie analogowe, a według przepisów powinien już mieć tachograf cyfrowy. Druga sprawa to ładunek – kierowca przewoził odpady komunalne, choć nie wywiesił stosownej tablicy informacyjnej i nie posiadał ku temu żadnych dokumentów. A po trzecie, gdy jego pracodawca dowiózł na miejsce list przewozowy, był to dokument mówiący o… transporcie kompostu.

Oto komunikat WITD Bydgoszcz:

W dniu 5 października br. w miejscowości Karnkowo, w województwie kujawsko-pomorskim (powiat lipnowski), na drodze krajowej nr 10, funkcjonariusze Policji zatrzymali pojazd członowy, którym przewoźnik drogowy z woj. mazowieckiego przewoził odpady z Warszawy w okolice Kościerzyny. Inspektorzy WITD w Bydgoszczy ustalili, że środek transportu nie był oznakowany tablicą z napisem „ODPADY”, kierujący nie posiadał żadnego dokumentu związanego z przewożonym ładunkiem, a sam przewoźnik nie figurował w Bazie Danych o Produktach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

W trakcie kontroli przewoźnik dostarczył dokument przewozowy, z treści którego wynikało, że w naczepie znajduje się… kompost, będący odpadem o kodzie 19.05.03. Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy ustalili, że transportowanym odpadem są zmieszane i sprasowane odpady komunalne, będące odpadem o kodzie 20.01.03 lub 19.12.12, których wywóz poza gminę, w której zostały wytworzone, jest zabroniony. Ponadto w toku kontroli okazało się, że odbiorca, do którego transportowane były śmieci, nie posiada wymaga zezwolenia na składowanie tego rodzaju odpadów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy ITD wszczęli postępowanie administracyjne z tytułu naruszeń przepisów o transporcie odpadów:
– braku wymaganego wpisu do rejestru (BDO) przez transportującego odpady inne niż niebezpieczne,
– braku wymaganego dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów,
– braku wymaganego oznakowania środka transportu.

Ponadto okazało się, że ciągnik samochodowy, który powinien być wyposażony w tachograf cyfrowy, w rzeczywistości posiada zamontowane analogowe urządzenie rejestrujące.

Po zakończeniu działań kontrolnych i uzupełnieniu oznakowania środka transportu, dokumentacji przewozowej oraz wpisu do rejestru BDO, nielegalny transport odpadów skierowany został z powrotem do nadawcy, który zobowiązany został do jego przyjęcia.