Wielton szykuje nowe naczepy chłodnicze – pomogą naukowcy i studenci z Poznania

Wielton już dekadę temu próbował sił na rynku naczep chłodniczych, nie odnotowując przy tym większego sukcesu. W przyszłym roku ma się jednak podjąć kolejna próba, z zupełnie nowym produktem, nowymi partnerami, a nawet nowym zakładem produkcyjnym.

Na szeroko zakrojone przygotowania wskazuje umowa podpisana wczoraj między Wieltonem a Politechniką Poznańską. Prezentuje ona współpracę przy kształceniu studentów oraz rozwijaniu nowych projektów, a szczegóły porozumienia przewidują następujące słowa:

Szczegółowa współpraca pomiędzy firmą Wielton i Politechniką Poznańską ma obejmować stworzenie interdyscyplinarnego zespołu kreującego standardy badań w zakresie chłodnictwa, w tym: wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy i wyników działalności naukowej (m.in. wyników badań, obliczeń, doświadczeń eksperymentalnych), współpracę zespołową, wspólną realizację prac dyplomowych – magisterskich i doktorskich, a także wzajemne konsultacje i wspólne publikacje.

Jak więc widać, poznańscy naukowcy oraz studenci mają pomagać właśnie w rozwoju pojazdów chłodniczych. Jeśli natomiast chodzi o inne plany w tym zakresie, to można wymienić wspomniany zakład produkcyjny. Montownia chłodniczych naczep jest już na ukończeniu, stając na terenie dawnej cukrowni, oczywiście w Wieluniu. Zakończenie plac nad obiektem jest planowane na połowę 2022 roku.