Wielton rozwija współpracę z Politechniką Śląską, inwestując w inżynierów i nowe technologie

scania_hyva_wielton_kontenery_3

Wielton nie przestaje się rozwijać. Po otrzymaniu statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego i spektakularnym przejęciu francuskiej firmy Fruehauf, polska firma podejmuje kolejne interesujące kroki, tym razem polegające na współpracy z Politechniką Śląską i wspólnym otworzeniu biura projektowego biuro projektowe w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice. Ma ono wspierać transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej do biznesu i tym samym oczywiście zwiększać konkurencyjność Wieltonu. Co więcej, w ramach tej samej współpracy, na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2015/2016 zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów, na którym studenci będą się kształcić między innymi w zakresie konstruowania naczep.