Wielka kontrola niemieckiej płacy minimalnej – celnicy z Giessen sprawdzili kierowców z 765 firm

niemiecka_sluzba_celna

Niemiecka służba celna z Giessen zorganizowała masową kontrolę przepisów znanych jako MiLoG. Sprawdzano więc, czy kierowcy zarabiają niemiecką płacę minimalną i zostali zgłoszeni do niemieckiego systemu.

Celnicy pojawili się w najróżniejszych miejscach – na parkingach, na autostradach, czy też pod centrami logistycznymi. Łącznie sprawdzono w ten sposób 900 kierowców, zatrudnionych w dokładnie 765 firmach. Wyniki były zaś następujące – u 41 kierowców stwierdzono zarobki niższe niż niemiecka płaca minimalna, u 17 kierowców podejrzewano brak obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, 8 kierowców podawało się za samozatrudnionych, a dwóch kierowców „busów” nie otrzymywało wymaganych dodatków socjalnych.

Firmy zatrudniające powyżej wymienionych, mogą się teraz spodziewać dokładnej kontroli niemieckich celników. Będą one miały potwierdzić ewentualne złamanie przepisów.