Wielka kontrola mocowania ładunków – 148 problemów na 275 ciężarówek

Belgowie przeprowadzili we wtorek wielką kontrolę mocowania ładunków. Działania prowadzono w dziewięciu lokalizacjach, przy udziale policji, służby celnej, inspekcji podatkowej, a nawet wojskowych żandarmów.

Łącznie zatrzymano 275 ciężarówek, a skala nieprawidłowości była wprost olbrzymia. W 148 przypadkach kierowcom zarzucono niewłaściwe umocowanie ładunku. Albo więc co drugi transport odbywał się niezgodnie z zasadami, albo belgijskie służby miały wyjątkowo wysokie wymagania. Poza problemami z ładunkiem, stwierdzono też 54 inne wykroczenia. Były to nieprawidłowości dotyczące czasu pracy lub na przykład listów przewozowych.

W ramach całej akcji wystawiono 118 mandatów dla kierowców, a wobec przewoźników wszczęto 28 postępowań administracyjnych. 48 ciężarówek musiało też natychmiast przerwać trasę, jako że sposób umocowania ładunku uznano za poważnie zagrażający bezpieczeństwu.

Choć na tym też nie koniec, jako że konsekwencje poniosą nie tylko transportowcy. 15 postępowań zostało wszczętych przeciwko załadowcy, 3 zarzuty usłyszą nadawcy ładunku, a nawet mówi się o konsekwencjach dla 1 osoby pakującej towar.