OFERTY PRACYKONTAKT
665
Opublikowane 13 Maj, 2019

Wielka akcja ważenia pojazdów – w trzech województwach ITD sprawdziło 73 ciężarówki i auta dostawcze

Inspektorzy z trzech województw przez dwa dni prowadzili wspólną akcję o nazwie „Drogołamacz”. Na Podlasiu, Mazowszu oraz Warmii i Mazurach sprawdzono łącznie 73 pojazdów, główną uwagę przywiązując do kwestii przeładowywania. Z wynikami możecie się zapoznać poniżej.

Komunikat WITD Białystok:

Drogi województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego ulegają stopniowej degradacji. Pogorszenie stanu technicznego traktów komunikacyjnych spowodowane jest w dużej mierze przez poruszające się przeciążone pojazdy ciężarowe. W szczególności największymi „niszczycielami” dróg są samochody ciężarowe przewożące drewno i materiały sypkie (piach, żwir , kruszywo).

Mając powyższe na uwadze powyższe 9 i 10 maja 2019 r. inspektorzy z województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego uczestniczyli we wspólnych działaniach pod nazwą „ Drogołamacz”.

W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzono 73 samochody. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 2 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 2500 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 7 wyjaśniających postępowań na sumę 6900 zł.

Za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 33 mandaty karne na kwotę 5520 zł, natomiast za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym 19 mandatów na sumę 1800 zł. W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych samochodów zatrzymano 1 dowód rejestracyjny.

TimoCom – Łączymy ładunki z pojazdami.

To może Cię zainteresować: