Wcześniejsze emerytury dla kierowców ciężarówek – Hiszpania wprowadzi przywileje

W Hiszpanii trwają obecnie przygotowania do podwyższenia wieku emerytalnego. Począwszy od 2027 roku, ma on wzrosnąć z 65 do 67 lat. W przypadku kierowców ciężarówek zmiana ma być jednak odwrotna, co właśnie zostało potwierdzone przez hiszpańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego.

Jak zapewnił sam minister, w odpowiedzi na interpelację jednego z hiszpańskich posłów, w przygotowaniu są przepisy zaliczające kierowców ciężarówek do miana grupy zawodów szczególnie niebezpiecznych. W efekcie kierowcy mają otrzymać wcześniejsze uprawnienia emerytalne, przyznawane w oparciu o ilość lat przepracowaną w zawodzie. Tak dla przykładu, hiszpańscy maszyniści pociągów – którzy już od pewnego czasu cieszą się podobnymi przywilejami – mogą przechodzić na emerytury w wieku 50 lat, pod warunkiem spędzenia co najmniej dwóch dekad w zawodzie.

W ramach uzasadnienia dla tej zmiany, Hiszpanie wskazują na bardzo dużą wypadkowość w sektorze transportu drogowego. Otóż wylicza się, że kierowca ciężarówki będący w wieku ponad 55 lat ma trzykrotnie większe prawdopodobieństwo ucierpienia w wypadku przy pracy niż przeciętna osoba zatrudniona w innej branży. Dlatego też zawód ten powinien być traktowany jako szczególnie niebezpieczny.

Dodam, że statystyk wskazujących na niebezpieczny charakter zawodu kierowcy nie brakuje także w innych krajach. Mogę Was tutaj skierować do dwóch raportów, przygotowanych w Polsce (w 2021 roku) oraz w Stanach Zjednoczonych (w 2018 roku). Oto linki: Transport i magazynowanie z największą liczbą śmiertelnych wypadków w Polsce oraz To najbardziej śmiertelny zawód w USA – kierowcy ciężarówek mają najwięcej tragicznych wypadków