Waberer’s ma o 23 proc. więcej przychodu z „międzynarodówki” – LINK miał w tym wyniku istotny udział

waberers_volvo_fh_stare

Grupa Waberer’s pochwaliła się swoimi wynikami z trzech pierwszych kwartałów 2017 roku. Nie brak tutaj także nawiązania do polskiej firmy LINK, która od 1 lipca kontrolowana jest właśnie przez Waberer’s International.

Według oficjalnych statystyk, przychód firmy Waberer’s w transporcie międzynarodowym, w ostatnich trzech kwartałach, wzrósł o aż 23 procent. Co więcej, jeszcze bardziej, bo o aż 30 proc., wzrósł przychód w kontraktowanej logistyce regionalnej. A jak wytłumaczyć tak doskonałe wyniki? W oficjalnym komunikacie firmy czytamy, że to przede wszystkim efekt przejęcia firmy LINK oraz korzystnej sytuacji na rynku.

Jeśli chodzi o zyski, to w transporcie międzynarodowym miały się one zwiększyć o 28 proc. Z tego 12 proc. wynika z przejęcia firmy LINK, a pozostałe 16 proc. to zasługa „organicznego wzrostu” oraz zmniejszenia zużycia paliwa ciężarówek (o średnio 3 proc.). W przypadku transportu regionalnego wzrost zysków wyniósł 8 proc. Ogólny zysk całej firmy, przed odliczeniem podatków oraz amortyzacji, a także przed zmniejszeniem aktywów, wzrósł o 30 proc., do poziomu 25 milionów euro. Zysk typu EBIT wyniósł 10 milionów euro.

Wszystkie powyższe wzrosty wyliczono poprzez porównanie danych z trzech kwartałów 2016 oraz 2017 roku.

Przypomnę, że choć Waberer’s wydał na firmę LINK 50 milionów euro, polski podmiot zachowa swoje logo oraz swoją nazwę. Pozostaną to więc dwie firmy, pod bardzo wieloma względami współpracujące, ale też mające pewną odrębność.