W Polsce ubywa małych firm transportowych, zniknęły też dwie duże firmy

W czasie gdy branża mówi o kryzysie, przewoźnicy proszą o pomoc, a dealerzy odnotowują wielkie spadki sprzedaż, statystyki dotyczące firm transportowych mogą być szczególnie interesującym, choć niekoniecznie przyjemnym tematem. Spójrzmy więc na dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, opracowane przez Biuro Transportu Międzynarodowego i przekazane „Rzeczpospolitej”.

Raport GITD przedstawia dane z 20 czerwca 2024 i porównuje je z wynikami z 31 grudnia 2023 roku. Można przy tym zauważyć, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy liczba firm z licencjami na transport międzynarodowy faktycznie uległa w Polsce zmniejszeniu. Pół roku temu było ich 45 565, natomiast obecnie liczba zmniejszyła się 45 490. Innymi słowy, zniknęło 75 firm.

Co jednak ciekawe, zjawisko to nie objęło przedsiębiorstw każdej wielkości. Najwięcej, bo niemal trzysta, zniknęło małych firm, posiadających od 1 do 4 ciężarówek w ruchu międzynarodowym. Zniknęły też dwie firmy bardzo duże, liczące między 501 a 1000 ciężarówek. Jeszcze w grudniu przedsiębiorstw z tej ostatniej kategorii było w Polsce jedenaście, teraz jest ich tylko dziewięć. Za to wzrosty odnotowano wśród przewoźników średniej wielkości.

Osobną kwestią są wypisy z licencji na transport międzynarodowy, a więc dokumenty wydawane dla poszczególnych ciężarówek. Tutaj nadal widać wyraźny wzrost, z łącznie 341 063 wypisów w grudniu do łącznie 349 248 wypisów w czerwcu. Innymi słowy, firmy utrzymujące swoją działalność nadal poszerzają swoje floty. Choć i tutaj wydać wyraźne różnienie, podobnie jak powyżej.

Spadła liczba wypisów posiadanych przez najmniejsze firmy, mające od 1 do 4 ciężarówek (w dół o 300 dokumentów). Znacznie mniejsza jest też ilość wypisów w rękach bardzo dużych firm, posiadających od 501 do 1000, a także od 1001 do 5000 ciężarówek (w dół o 1,3 tys. dokumentów). Za to mocno przybyło wypisów w firmach średniej wielkości. Rekordzistą pod tym względem okazał się rozwój firm mających od 21 do 50 ciężarówek – liczba wypisów posiadanych przez takie przedsiębiorstwa wzrosła o ponad 3,3 tys. sztuk.