W stojących w magazynie naczepach oleje przemysłowe przerabiano na nielegalny olej napędowy

cysterny_uzdatniajace_paliwo_1

Nietypowa konstrukcja widoczna powyżej to prowizoryczna stacja do przerabiania olejów przemysłowych na olej napędowy. Ukazała się ona oczom funkcjonariuszy Służby Celnej w czasie akcji na terenie Pomorza Zachodniego, a o wszystkim opowiada poniższy komunikat:

Zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celnej zatrzymali ponad 100 tys. litrów oleju, który miał posłużyć jako olej napędowy w nielegalnym obrocie paliwem. 

W ostatnich dniach zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celnej prowadzili działania ukierunkowane na wykrycie oszustw paliwowych. Wśród wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą dużą grupę produktów stanowią wyroby energetyczne, a wśród nich oleje (m.in. napędowe). Specyfiką opodatkowania olejów jest to, że w zależności od tego na jakie cele są one przeznaczone, mogą być opodatkowane różnymi stawkami akcyzy, bądź też nawet korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Różnica ta stwarza pokusę kupowania olejów do innych celów (z niższymi obciążeniami podatkowymi), a następnie sprzedawania i używania ich do celów napędowych. 

Podczas działań funkcjonariusze wykryli w hali magazynowej kompletną linię służącą do uzdatniania paliwa. W jej skład wchodziły: cysterny służące do magazynowania przepompowywanego paliwa, pompy, węże, beczki z dodatkiem do oleju napędowego. Oprócz tego na hali znajdowały się pojemniki 1000 litrowe typu „Mauser” podłączone do dystrybutora paliwa. Ponadto w wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano cysterny, autocysterny służące do transportu paliw. 

Z zatrzymanych cystern i Mauserów pobrano próby paliwa, które zostaną przebadane w laboratorium celnym.

W wyniku opisanej przestępczej działalności, Skarb Państwa został narażony na straty sięgające pół miliona złotych.

Zatrzymanym osobom za popełnione przestępstwa skarbowe, zgodnie Kodeksem karnym skarbowym grożą kary grzywny, pozbawienia wolności a nawet obie te kary łącznie. Ponieważ sprawa jest rozwojowa kwalifikacja czynu może ulec zmianie, a Służba Celna nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 

Służba Celna przestrzega przed kupnem i używaniem do napędu pojazdów paliw niewiadomego pochodzenia. Oszczędności przy tańszym zakupie paliwa są pozorne, w dłuższej perspektywie czasu takie paliwo działa szkodliwie na układ paliwowy i silnik, a koszty remontu znacznie przewyższają uprzednie oszczędności.