Urządzenie do płacenia za drogi teraz także jako telematyka – rozwinięcie w DKV

Urządzenia działające w międzynarodowym systemie EETS pozwoliły skutecznie ograniczyć ilość urządzeń do opłat, montowanych na przednich szybach. Przy okazji otworzyło to zaś nowe możliwości rozwoju, co pokazuje przykład z firmy DKV.

DKV Box Europe, czyli uniwersalne urządzenie do płacenia za przejazd w aż 16 różnych systemach drogowych, właśnie zostało rozszerzone o nowe funkcjonalności. Mowa tutaj o śledzeniu floty, organizowaniu punktów tankowania, czy też planowaniu tras, a więc o rozwiązaniach kojarzonych z typową telematyką. Pojawiła się też możliwość archiwizowania tras przejazdu z ostatniego roku, wyliczania czasu pobytu ciężarówki w danym państwie, czy automatycznego informowania dyspozytora o dotarciu pojazdu do celu. Mówiąc więc krótko, skoro urządzenia do opłat i tak muszą stale śledzić ciężarówkę, gdyż jest to niezbędne do uiszczania opłat w krajach z systemem satelitarnym (jak chociażby e-TOLL), DKV postanowiło wykorzystać to śledzenie do dodatkowych celów.

Dla uzupełnienia tematu warto dodać, że podobne pomysły już się pojawiały, lecz dotychczas miało to raczej odwrotny charakter. Mianowicie, to systemy telematyczne, nawet te dostarczane fabrycznie przez producentów ciężarówek, zaczęto wykorzystywać do uiszczania opłat za drogi, na przykład w Polsce. Coraz więcej mówi się też o tym, że funkcję płacenia za drogi będzie można uruchomić w tachografach, gdyż urządzenia nowej generacji również muszą posiadać funkcję śledzenia. Pisałem o tym w następującym tekście: Nowy tachograf nie tylko policzy czas pracy, ale też zapłaci za drogi – zapowiedź z VDO