Ukraińscy kierowcy jeździli w litewskiej firmie, mając dokumenty wydane do pracy dla firmy polskiej

Litewska ciężarówka z ukraińskimi kierowcami, którzy części dokumentów nie mieli, a część posiadali tylko w wersji polskiej – oto ciekawostka, z którą spotkali się w ostatnich dniach funkcjonariusze WITD w Gorzowie Wielkopolskim. O wszystkim opowiada poniższy inspekcyjny komunikat:

W dniu 15 lutego 2018 r. w godzinach wieczornych na PPO Tarnawa A2 został zatrzymany zespół pojazdów, którym przewoźnik litewski wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy (papieru w belach) z Niemiec do Polski.

Pojazdem w załodze 2-osobowej kierowało 2 obywateli Ukrainy. Kierowcy zamiast wymaganego w tym przypadku świadectwa kierowcy, wydanego dla przewoźnika litewskiego, okazali polskie dokumenty.

Jeden z kierowców okazał świadectwo kierowcy wydane dla polskiej firmy transportowej. Drugi jedynie orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, wydane przez polskich lekarzy, a także polskie świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Oprócz w/w nieprawidłowości stwierdzono również kilkukrotne naruszenie norm prowadzenia pojazdu i odpoczynków.

Kierowców ukarano mandatami karnymi za naruszenia, których się dopuścili, natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł z uwagi na ograniczenie kwoty zapisami ustawy o transporcie drogowym.