Tymczasowo bez kar za brak opłaty w e-TOLL – oficjalna obietnica „skarbówki”

W nawiązaniu do tekstu:

Pierwsze pół dnia z systemem e-TOLL – zalew krytyki przez aplikację i urządzenia

Ostre reakcje na wprowadzenie systemu e-TOLL najwyraźniej przyniosły swój skutek. Rząd postanowił tymczasowo zrezygnować z kar, zamiast tego stosując głównie pouczenia.

O sprawie poinformował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wraz z oficjalnym listem od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można tam między innymi przeczytać, że „kontrole prawidłowości uiszczania opłat […] będę odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu.”

Zapowiedziano też jak dokładnie ma to wyglądać w praktyce. Jeśli firma okaże się zarejestrowana w e-TOLL, ale opłata z jakiegoś powodu nie zostanie uiszczona, funkcjonariusze GITD lub KAS mają skorzystać z prawa do „odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej”. Grzywna nie zostanie więc nałożona, choć podkreśla się też, że poszczególne przypadki mogą być traktowane indywidualnie. To ostatnie stwierdzenie ma być zapewne zabezpieczeniem przed celowymi nadużyciami.

Dokładne ramy czasowe niestety nie zostały podane. Pojawiło się jedynie wspomniane słowo „początkowo” i nie wiadomo kiedy będzie obowiązywał powyższy wyjątek. A gdyby ktoś potrzebował oficjalnego potwierdzenia, na przykład na wypadek kontroli, pod tym linkiem może pobrać pełną treść listu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.