Transport kontenerów rośnie na całym świecie w siłę, czyli rekordowy czerwiec 2014 roku

hoyer_kontener_morski

Drogowy transport kontenerów morskich to w Polsce branża, w której wyjątkowo często przeklina się na niskie stawki, czy konieczność ciągłego kombinowania z ładownością i czasem pracy. Okazuje się jednak, że światowy obrót kontenerami szybko rośnie w siłę. W czerwcu został pobity rekord łącznej ilości kontenerów przeładowanych przez 36 największych portów morskich na całym świecie i tym samym można stwierdzić, że dokonywana w ten sposób wymiana handlowa nigdy nie była aż tak duża.

Czerwcowy rekord jest efektem szybkiego rozwoju branży, który można dostrzec od 2013 roku. Na przełomie lat 2008 i 2009 rynek kontenerowy uległ załamaniu, oczywiście w związku z kryzysem. W zeszłym roku pojawił się jednak trend wzrostowy, który skutkował rekordem z zeszłego miesiąca. Najlepiej pokazują to dane, które zostały zebrane w punktowanym indeksie przeładowanych w portach kontenerów – w styczniu 2009 roku była tutaj mowa o tylko 84,1 punktach, natomiast w czerwcu 2014 roku branża zasłużyła sobie na aż 123,2 punkty.

Powyższe informacje bazują na raporcie dwóch niemieckich instytucji: Duitse Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung oraz Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik. Stworzono je w poparciu o dane z 36 największych portów morskich na świecie. Już wkrótce pojawią się także dokładniejsze informacje opracowane w oparciu o pracę 75 światowych portów morskich. Wynik powinien być jednak w tym przypadku niemalże identyczny.