Tachograf bez legalizacji wykryty przy zdalnej kontroli – nowa antena ITD w akcji

W nawiązaniu do tekstów:

Szczegóły dotyczące zdalnej kontroli tachografów – obejmie to też konkretne zapisy

Zdalne kontrole tachografów już na stałe w Polsce – WITD Gdańsk ma nowy sprzęt

WITD Gdańsk to pierwszy w Polsce inspektorat, który na stałe otrzymał antenę do zdalnych kontroli tachografów. Urządzenie to znajduje się już w normalnym użytku, a jeden z pierwszych kierowców przekonał się o tym w miniony poniedziałek.

Patrol z anteną DSRC ustawił się na autostradzie A1, przy punkcie poboru opłat pod Gdańskiem. Specjalne oprogramowanie zdalnie pobierało informacje o parametrach pracy tachografów, o ile były to urządzenia zamontowane po czerwcu 2019 roku. Wtedy bowiem zmieniono przepisy i technologia DSRC stałą się obowiązkowa.

Gdy do patrolu zbliżyło się Fuso Canter z zabudową chłodniczą, na komputerze inspektorów wyświetlił się ostrzegawczy komunikat. Była to informacja o zbyt odległej dacie legalizacji tachografu. Samochód został wówczas ściągnięty z drogi, stacjonarnie potwierdzono nieprawidłowości oraz wszczęto postępowanie administracyjne, zagrożone karą 1000 złotych.

Widok z oprogramowania dołączonego do anteny:

Gdańska antena DSRC na przykładowym zdjęciu:

Komunikat WITD Gdańsk:

Dnia 22 listopada na punkcie kontroli znajdującym się przy Punkcie Poboru Opłat Rusocin, na autostradzie A1 inspektorzy WITD z Gdańska prowadzili działania z użyciem urządzenia do zdalnego odczytu tachografów cyfrowych, które odczytuje dane z tachografu bez konieczności zatrzymywania pojazdu do kontroli.W czasie prowadzonych działań kontrolnych urządzenie wskazało, że jeden z pojazdów poruszających się autostradą jest wyposażony w tachograf, który nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi. Pojazd zatrzymano do szczegółowej kontroli, która potwierdziła, że przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy art. spożywczych nie dopełnił obowiązku przeprowadzenia kalibracji (sprawdzenia) tachografu.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi w okresie dwóch lat od ostatniej kontroli tego urządzenia jest zagrożone karą pieniężną nakładaną na przewoźnika w wysokości 1000 zł.