Szkolenie ITD na najnowszych modelach ciężarówek – diagnostyka i wyposażenie

Mercedes-Benz Actros L (powyżej) to najnowszy ciężarowy model tej marki, trafiający dopiero do pierwszych użytkowników. Gdy jednak bydgoskie ITD zatrzyma taką ciężarówkę, inspektorzy mogą być już obeznani w jej osprzęcie oraz systemach elektronicznych. Jest to zasługa regularnych szkoleń, które przeprowadza się w autoryzowanych warsztatach.

Szkolenie przedstawione na zdjęciach miało miejsce w dniach 20-21 czerwca i objęło inspektorów z WITD Bydgoszcz, pracujących na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Inspektorzy zapoznali się przy tym nie tylko z nowymi Mercedesami, ale też z pojazdami innych wiodących marek, jak na przykład Volvo Trucks (również na zdjęciach). Miało to na celu poznanie najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie systemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Szkolono się też z obsługi komputera diagnostycznego, którym ITD może diagnozować błędy i komunikaty techniczne w samochodach ciężarowych lub autobusach (przykład takiej kontroli tutaj). A do tego doszła zaktualizowana wiedza teoretyczna, głównie dotycząca przeprowadzania badań technicznych.

Tego typu szkolenia odnoszą się też do faktu, że większość inspektorów posiada uprawnienia diagnostów samochodowych i po prostu musi aktualizować wiedzę w tym zakresie. Uprawnienia diagnostyczne są zaś o tyle istotne, że do służby w całym kraju zaczynają trafiać mobilne linie diagnostyczne, umożliwiające wykonanie pełnego przeglądu technicznego w niemal dowolnym miejscu. To takie urządzenia, jak w tym artykule: ITD ma nową ciężarówkę do kontroli stanu technicznego – będzie ich łącznie 16

Oto komunikat WITD Bydgoszcz:

W dniach 20-21 czerwca br., kujawsko – pomorscy inspektorzy, wzięli udział w warsztatach mających na celu uaktualnienie ich wiedzy w zakresie przeprowadzania drogowych kontroli technicznych pojazdów.

Większość z pracujących w Inspektoracie inspektorów posiada uprawnienia diagnostów samochodowych i ważnym jest, aby ich wiedza podążała za zmianami wprowadzanymi przez wiodących na rynku europejskim producentów marek pojazdów ciężarowych, z którymi mogą się spotkać podczas prowadzonych kontroli drogowych.  Zakres warsztatów obejmował zaznajomienie inspektorów z bieżącymi zmianami przepisów dotyczących badań technicznych, nowymi technologiami badania pojazdów a także z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie wyposażenia pojazdów w urządzenia podwyższające bezpieczeństwo jazdy i ochronę środowiska występujących u głównych producentów pojazdów ciężarowych.

Część praktyczna warsztatów została poświęcona obsłudze specjalistycznego urządzenia diagnostycznego podłączanego do interfejsu OBD. Testery diagnostyczne swoim zakresem obejmują diagnostykę pojazdów ciężarowych naczep czy autobusów, w tym przede wszystkim pozwala poznać  komunikaty techniczne czy odczyty kodów błędów wyświetlanych na deskach rozdzielczych. 

Zdobyta przez inspektorów w trakcie szkolenia wiedza, zostanie przez nich wykorzystana podczas prowadzonych czynności kontrolnych.