Szkolenia dla spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym

Publikacja na zamówienie

Prowadząc działalność związaną z transportem naziemnym uwzględniać należy wiele niuansów zawartych w prawie krajowym i międzynarodowym. Konieczne jest również zatrudnienie wykwalifikowanej kadry kierowców, którzy bezpiecznie dostarczą towar we wskazane miejsce, oraz spedytorów odpowiadających za jak najefektywniejsze zaplanowanie całej operacji. Do zadań tych drugich należy również m.in. zawieranie umów spedycyjnych czy przygotowywanie listów przewozowych, dlatego tak ważne zadbanie jest o wysokie kompetencje swoich spedytorów. W podnoszeniu umiejętności działu spedycyjnego pomagają różnego szkolenia ułatwiające zdobycie nowej wiedzy lub usystematyzowanie tej posiadanej. Sprawdź, w jaki sposób szkolenia pozytywnie wpłynął na funkcjonowanie działu spedycji w Twojej firmie.

Podnoszenie kompetencji swoich pracowników w firmie transportowej– szkolenia dla działu spedycji

Zdobywanie doświadczenia w danej dziedzinie odbywa się samoistnie poprzez poprawne wykonywanie odpowiednich czynności pod czujnym okiem bardziej kompetentnych osób, nierzadko specjalistów z danej dziedziny. Taka zasada obowiązuje m.in. w sporcie, ale podobnie jest na rynku pracy czy konkretnych firmach, jednak ze względu na dużą konkurencję przedsiębiorstwa muszą stale poszerzać i uatrakcyjniać swoją ofertę. Oprócz usprawnień związanych z technologię niezwykle istotne jest zwiększanie kompetencji swoich pracowników. Samodzielne zdobywanie nowych umiejętności metodą prób i błędów bywa pracochłonne, dlatego efektywniejsze i szybsze są różnego rodzaju szkolenia oraz kursy doszkalające. Jak wygląda to w przypadku firm zajmujących się transportem?

Oprócz zajęć dla kierowców czy managerów na znaczeniu zyskują również szkolenia dla spedycji. Osoby z tego działu mają niezwykle odpowiedzialną pracę – w końcu to na ich barkach spoczywa poprawne konstruowanie umów spedycyjnych i listów przewozowych zgodnie z obowiązującym prawem transportowym. To bywa ciągle aktualizowanym o nowe zapisy, jak choćby o czasie pracy kierowców, o czym więcej można przeczytać w artykule: Czas pracy kierowcy 2021 – o czym powinna wiedzieć każda firma transportowa? Szkolenie dla spedycji pozwoli na poznanie wszystkich niezbędnych niuansów w prawie, a przy okazji ułatwi zdobycie nowej wiedzy z zakresu odbioru i wysyłki towarów.

Kursy dla spedytorów – wykwalifikowana kadra to korzyści dla całej firmy

Krajowy i międzynarodowy transport towarów wymaga nie tylko posiadania floty pojazdów ciężarowych, ale również konieczne jest znalezienie kompetentnych pracowników czuwających nad całym procesem związanym z przewozem towaru z punktu A do B. W procesie tym dużą rolę odgrywa spedycja, dlatego tak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników tego działu. Szkolenia i kursy dla spedycji pozwolą na unikanie błędów przy zawieraniu umów spedycyjnych czy przygotowaniu listów przewozowych, czyli jednych z istotniejszych dokumentów w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów.

Taki kurs pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu reklamacji czy sytuacji, w których stwierdzono uszkodzenie, ubytek lub inne problemy związane z transportowanym towarem. Takie zagadnienia potrafią być naprawdę stresujące, zwłaszcza dla mniej doświadczonego pracownika, dlatego dobrze jest wcześniej wypracować właściwy sposób postępowania, w czym pomagają szkolenia dla spedycji.

Popularne formy szkoleń dla spedycji

W związku z pandemią koronawirusa tradycyjne kursy doszkalające w formie wykładów stacjonarnych straciły na znaczeniu na rzecz ćwiczeń interaktywnych online połączonych z analizą poszczególnych zagadnień. Takie szkolenia dla spedycji pozwolą na szybkie podniesienie umiejętności pracowników tego działu, dzięki czemu lepiej będą oni radzić sobie w stresujących sytuacjach czy popełniać mniej błędów wynikających z braku doświadczenia.