Służby z dziewięciu krajów sprawdzały ciężarówki w Polsce – wspólna akcja ukierunkowana na ADR-y

Na polskich drogach po raz kolejny pojawiły się służby kontrolne z różnych krajów. Funkcjonariuszy ITD można było spotkać w towarzystwie Czechów, Niemców, Węgrów, Belgów, Luksemburczyków, Holendrów, Szwajcarów oraz Hiszpanów. Wspólnie sprawdzają oni ciężarówki, głównie w zakresie wymagań ADR.

Wszystko wyjaśnia poniższy, inspekcyjny komunikat. Tymczasem na zdjęciach możecie zobaczyć jak takie międzynarodowe kontrole wyglądały w praktyce. Szczególnie ciekawa jest fotografia znad tekstu, prezentująca całą grupę funkcjonariuszy. Łatwo się domyślać, co czuli na ten widok kierowcy.

Komunikat WITD Katowice:

Ostatni tydzień czerwca dla inspektorów WITD w Katowicach stoi pod znakiem międzynarodowej wymiany doświadczeń w dziedzinie kontroli przewozów ADR. Tutejszy inspektorat przy wsparciu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz kolegów z Rzeszowa i Lublina gości funkcjonariuszy z europejskich państw. Są oni przedstawicielami służb kontrolnych zrzeszonych w międzynarodowej organizacji ECR (Euro Contrôle Route).

We wspólnej akcji kontrolowania przewozów materiałów niebezpiecznych pod auspicjami ECR biorą udział funkcjonariusze z Czech, Niemiec, Węgier, Belgii, Luxemburga, Holandii, Szwajcarii oraz Hiszpanii, będący w swoich krajach ekspertami w dziedzinie kontroli przestrzegania przepisów umowy ADR. Choć regulacje dotyczące zasad przewozu materiałów niebezpiecznych są takie same we wszystkich europejskich krajach, to zdarzają się różnice w podejściu do niektórych przepisów oraz do kontroli. To spotkanie i wspólne prowadzenie kontroli ma właśnie na celu dostrzeżenie różnic w podejściu do kontroli, a następnie wypracowanie jednolitych praktyk. Działania kontrolne zostały zaplanowane na dwa kolejne dni (25 i 26 czerwca) i odbyły się w miejscach kontroli położonych przy głównych śląskich arteriach drogowych – na autostradzie A1 i A4.

Na ostatni dzień tego międzynarodowego spotkania przewidziano podsumowanie wyników dwudniowych działań kontrolnych, wymianę spostrzeżeń i merytoryczną dyskusję.