Samodzielne serwisowanie stacji do klimatyzacji

Publikacja na zamówienie

fot. Dometic WAECO International GmbH

Długo wybierałeś stację do klimatyzacji i w końcu ją kupiłeś. Zarabiasz już na obsłudze układów AC, kupujesz czynnik chłodniczy, kontrasty, oleje PAG… i tak jak większość mechaników, zapominasz o serwisie swojej stacji! To podstawowy błąd.

W swojej pracy często spotykałem na warsztatach stacje do klimatyzacji, które przeglądu lub też małego serwisu nie widziały od pierwszego uruchomienia.

Dzisiejszy artykuł chciałbym poświęcić właśnie obsłudze i serwisowaniu tychże stacji.

Musimy mieć świadomość, że jakość wykonywanych przez nas usług, ale przede wszystkim żywotność stacji do klimatyzacji zależy od częstotliwości dokonywania w niej przeglądów. Oczywiście możemy zlecić to wyspecjalizowanym firmom i zapłacić od 800 do 2000 zł netto, ale przecież jesteśmy na warsztacie mechanicznym! Możemy zaoszczędzić i zrobić serwis samodzielnie. Warunkiem jest, aby nasz samodzielny przegląd nie kolidował z warunkami gwarancyjnymi.

Poniżej lista kroków, które należy wykonać, aby przeprowadzić samodzielny serwis swojej stacji.

fot. Dometic WAECO International GmbH

KROK 1. Wymień filtr lub filtry, jeżeli stacja posiada więcej niż jeden.

Ma on za zadanie oczyszczanie i osuszenie czynnika chłodniczego jaki odzyskujemy z pojazdów i przetaczamy do zbiornika wewnętrznego umieszczonego w naszej stacji. Jak każdy filtr ma on swoją żywotność określoną przez producenta urządzenia. W przypadku zaniedbania tego elementu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolejnym naszym klientom będziemy aplikowali zanieczyszczony czynnik chłodniczy, a tym samym narazimy ich na awarie.

fot. Dometic WAECO International GmbH

KROK 2. Wymień olej pompy próżniowej

Pompa próżniowa jest kluczowym elementem stacji do klimatyzacji, jej praca wpływa na jakość wykonania podciśnienia, a tym samym na osuszenie układu klimatyzacji w pojeździe. Podobnie jak filtry, olej ten wymaga okresowej wymiany zgodnej z interwałami producenta.

UWAGA : jeżeli we wzierniku do badania stanu oleju umieszczonego na pompie widzisz, że zmieniła się barwa oleju np. pod wpływem wymieszania się z kontrastem UV – wymień olej natychmiast.

fot. Dometic WAECO International GmbH

W większości stacji żywotność filtra i oleju określa się ilością wykonanych obsług lub też ilością przetoczonego czynnika chłodniczego. Przeważnie jest to między 40 kg a 120 kg. W stacjach klasy premium informacja o konieczności przeprowadzenia serwisu tych elementów wyświetli się na ekranie urządzenia, co nie ukrywajmy, jest sporym ułatwieniem.

Po przeprowadzeniu serwisu pamiętajmy o zresetowaniu przeglądu (o ile stacja posiada taką funkcję), dzięki czemu będzie na nowo liczony kolejny interwał serwisowy.

Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?

Dla prawidłowej pracy ważny jest stan szybkozłączy na końcu niebieskiego i czerwonego węża. Jeżeli są one poobijane, ubrudzone lub zwyczajnie zużyte może się to wiązać z wadliwym działaniem stacji do klimatyzacji :

– brakiem szczelności w trakcie testów szczelności,

– ulatnianiem się czynnika podczas procedury napełniania układu w pojeździe.

fot. Dometic WAECO International GmbH

Dlatego zachęcam do dbania o szybkozłącza, oczyszczanie króćców przed podłączeniem i używanie mocowań na stacji po wykonanej pracy, tym bardziej że koszt takiej szybkozłączki to od 100 zł do nawet 300 zł netto w zależności od producenta. Nie możemy też zapomnieć o kontroli węży naszej stacji – jeżeli znajdziemy na nich sparciałe, poprzecinane lub w inny sposób uszkodzone miejsca, kwalifikujemy je do natychmiastowej wymiany.

Dużo kłopotów może nam też sprawić rozszczelnienie wewnętrznego układu regeneracyjnego jaki zabudowany jest we wnętrzu naszego urządzenia. Spotkać tu można różne sposoby połączenia bloku elektrozaworów oraz pozostałych elementów instalacji. Niezależnie od rozwiązania jakie zastosował producent, łączy je jedna cecha: wszystkie połączenia muszą być szczelne. Dlatego warto sprawdzić, np. pianką w sprayu do badania ubytków, czy wszystko jest sprawne. Pamiętajmy, aby tę operację wykonać na odłączonej stacji od prądu.

Ostatnim elementem na jaki powinniśmy zwrócić uwagę jest prawidłowa praca wag, w które wyposażona jest nasza stacja do klimatyzacji.

Wagę czynnika chłodniczego można sprawdzić kładąc na zbiorniku wewnętrznym odważnik o znanym nam ciężarze i skontrolować wskazywaną na pulpicie, dostępną ilość czynnika – jeżeli jest zgodna – waga działa prawidłowo. Jeżeli nie – musimy zajrzeć do instrukcji producenta urządzenia i przeprowadzić procedurę kalibracji wagi.

fot. Dometic WAECO International GmbH

W przypadku wagi olejów i kontrastu procedura wygląda podobnie, mały ciężarek umieszczamy na pojemniku i porównujemy odczyty wagi przed i po tej czynności. Jeżeli przyrost będzie zgodny z ciężarem jaki umieściliśmy – waga działa prawidłowo.

Jeżeli kupiłeś stację do klimatyzacji w sieci Autos i chciałbyś przeprowadzić serwis swojego urządzenia, wystarczy zrobić zdjęcie tabliczki znamionowej i przesłać je naszym Doradcom Technicznym, a już następnego dnia będziesz mógł odebrać zestaw serwisowy w swoim sklepie Autos.

Karol Filarski

Kierownik Działu Wyposażenia Warsztatu i Szkoleń Autos