Rynek transportu „solówkami” od kuchni – brak jakichkolwiek dokumentów i 14,8 tony nacisku na oś

Stałą dawkę dziad-transowego materiału z polskich dróg dostarczą nam dzisiaj dwaj przedsiębiorcy wykorzystujący na co dzień popularne „solówki”. Pierwszy z nich generalnie nie posiadał żadnych dokumentów i uprawnień nie tylko do prowadzenia pojazdu, lecz także do prowadzenia firmy, natomiast drugi zapewnił 18-tonowej Scanii 15-tonowe obciążenie tylnej osi, skutecznie dobijając ją do ziemi. No to teraz na „trzy cztery” kręcimy głową z niedowierzaniem i dezaprobatą, ubolewając nad wpływem takich zachowań na rynek przewozów lekkimi ciężarówkami…

1. WITD Bydgoszcz: Bez prawa jazdy i uprawnień transportowych

volvo_fl_witd_bydgoszcz_brak_uprawnien volvo_fl_witd_bydgoszcz_brak_uprawnien_2

W dniu 24 marca 2015 r. na obwodnicy Torunia, zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 t,  którym wykonywany był przewóz drogowy pianki z Bydgoszczy  do Piaseczna.

Kontrolę rozpoczęto od wezwania kierowcy do okazania swojego prawo jazdy. Ten oświadczył jednak, iż takowego przy sobie nie posiada. Wezwany na miejsce patrol Policji ustalił, iż przedmiotowe prawo jazdy zostało kierowcy już jakiś czas wcześniej zatrzymane, z uwagi na przekroczenie przez niego dopuszczalnej ilości punktów karnych. Dodatkowo funkcjonariusze KMP w Toruniu ustalili, iż kontrolowany nie posiada uprawnień kategorii „C”, które pozwalają na prowadzenie pojazdów o dmc pow. 3,5 t. Dalsze czynności kontrolne wykazały, iż przedsiębiorca pomimo że już od niemalże 12 miesięcy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów, nie legitymuje się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Kontrolowany nie posiadał także niezbędnych przy wykonywaniu zawodu kierowcy badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej o ukończeniu kwalifikacji wstępnej.

Również kontrola dokumentów związanych z czasem pracy kierowcy nie obyła się bez niespodzianek, bowiem przewoźnik pomimo iż zobligowany był do udokumentowania ostatnich 28 dni swojej pracy, posiadał tylko jedną wykresówkę – tą która znajdowała się w tachografie. Wykresówka ta nie zawierała żadnych wymaganych wpisów, czas na niej rejestrowany nie zgadzał się z czasem urzędowym kraju rejestracji pojazdu (zatrzymanie do kontroli 18:10 – wg wykresówki 13:10), a także stwierdzono na niej naruszenia norm czasu pracy. Ze względu na stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia, w stosunku do  przewoźnika będą się toczyły dwa odrębne postępowania, jedno administracyjne  a drugie w sprawach o wykroczenia.

2. WITD Lublin: I oś i dmc – przeładowana Scania

scania_94_15_ton_nacisk_osi_witd_lublin scania_94_15_ton_nacisk_osi_witd_lublin_2

W dniu 21.03.2015r. inspektorzy Oddziału Wydziału Inspekcji w Zamościu pełniący służbę na drodze krajowej nr 17, w miejscowości Sitaniec, zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej 18 tonowy samochód ciężarowy marki Scania należący do rodzimego przewoźnika. Kierujący pojazdem przewoził artykuły spożywcze. Pomiar masy rzeczywistej dokonany na punkcie kontroli w m. Sitaniec wykazał zarówno przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 5,3 tony oraz nacisku osi napędowej o 3,3 tony, tj. blisko 30 % od dopuszczalnego parametru 11,5 t nacisku osi napędowej na DK 17 (pomiar osi 14,8 t.). Analiza dokumentacji wykazała że przewoźnik był jednocześnie załadowcą pojazdu. W związku z powyższym wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające, a nadmiar ładunku został przeładowany na inny pojazd przewoźnika.

3. Pozostając w temacie „solówek” – takie piękne zdjęcia podesłał mi wczoraj Adam:

transport_solowka_krzywa