Cztery różne służby kontrolowały ciężarówki na A4 – szukano transportów nielegalnych odpadów

Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 przeprowadzono szczególną akcję kontrolą. Uczestniczyły w niej cztery różne służby, sprawdzono łącznie 24 ciężarówki, a wszystko było ukierunkowane na nielegalne transporty odpadów.

Ładunek jednego z pojazdów wzbudził podejrzliwość kontrolerów. Transport ten czeka więc dokładna weryfikacja, pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto dolnośląska policja już zapowiada kolejne akcje tego typu.

Komunikat KWP we Wrocławiu:

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału zajmującego się zwalczaniem Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili działania na drogach związanych ze zwalczaniem procederu nielegalnego transportu odpadów.

W trakcie działań funkcjonariusze w kilku miejscach na autostradzie A4 sprawdzali przewożone ładunki. Celem działań była kontrola transgranicznego oraz lokalnego przemieszczania odpadów pod kątem ich prawidłowości.

W trakcie kontroli policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów, oznakowanie przewożonego ładunku, dokumentację przewozową oraz dokumentację kierowcy. Funkcjonariusze skontrolowali 24 pojazdy, z czego w dwóch przypadkach stwierdzili złamanie przepisów ruchu drogowego.

Kierowcy zostali ukarani grzywną w drodze postępowania mandatowego. Natomiast w jednym przypadku przewożony ładunek budził wątpliwości, dlatego sprawa przekazana została do WIOŚ. Mając na uwadze zwalczanie nielegalnego transportu odpadów funkcjonariusze już planują kolejne działania w tym zakresie.