Również amerykańskie ciężarówki mają być dłuższe i cięższe – ten proces postępuje na całym świecie

W nawiązaniu do tekstu:

Popyt na dłuższe ciężarówki wzrośnie o aż 70 proc. – przewidywania na 2025 rok, w skali całego świata

Przepowiednie ekspertów jak najbardziej się sprawdzają. Z roku na rok dłuższe i cięższe ciężarówki otrzymują coraz większe prawa, zadomawiając się na kolejnych rynkach. W Europie nieustannie zwiększa się ich popularność, z uwagi na ekologiczny i ekonomiczny charakter. Teraz przychodzi też kolej na Stany Zjednoczone.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy, amerykański kongres powinien przygotować projekt nowych przepisów. Ma on dopuścić wydłużenie ciężarówek, a także podniesienie ich dopuszczalnej masy całkowitej. Co też ważne, ma być tutaj mowa o zmianach ogólnokrajowych, a więc obejmujących także ruch międzystanowy.

Dzisiaj po amerykańskich drogach mogą jeździć ciężarówki z jedną naczepą o długości 16,15 metra. Dopuszczalne są również zestawy z dwiema naczepami o długości 8,5 metra każda. Po zmianach legalne ma być zaś łączenie dwóch naczep 10-metrowych. Łączna długość przestrzeni ładunkowej wyniesie więc 20 metrów, o odpowiednio 3 i 4 metry przewyższając konfiguracje dotychczasowe.

By wykorzystać dodatkowy metraż, chce się też podwyższyć dopuszczalną masę całkowitą zestawów. Zmiana ma wynieść 5 ton, z nieco ponad 36 ton do 41 ton.

Dla wyjaśnienia: amerykańskie przepisy narzucają wyłącznie długość naczep. Dlatego też w tekście nie poruszam kwestii długości całych zestawów.