UOKiK opublikował raport dotyczący jakości paliw – sprawdź, co sprzedaje się na stacjach w Twoim mieście

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawił się najnowszy raport dotyczący badań jakości paliw na polskich stacjach. Opracowano go na bazie 1371 kontroli przeprowadzonych między styczniem a listopadem 2013 roku. Co ważne, objęły one nie tylko stacje paliw, lecz także firmy zajmujące się dystrybucją hurtową.

Głównym zadaniem sporządzających raport było sprawdzenie zgodności paliw z polskimi normami. Pod uwagę brane były więc takie właściwości jak na przykład zawartość siarki, liczba oktanowa, czy odporność na utlenianie. Co ważne, do placówek, w których wykryto nieprawidłowości, inspektorzy UOKiK wracali po pewnym czasie, aby sprawdzić ewentualne zmiany w jakości.

 

Wyniki kontroli na poszczególnych stacjach, włącznie z ich rozmieszczeniem na mapie, znaleźć można pod poniższym adresem:

Uwaga, objaśnienia symboli zastosowanych w raporcie dostępne są tutaj: