Kiedy przewoźnik może być zwolniony z odpowiedzialności?

sponsor 2

Zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności

Przewoźnicy wykonujący zlecenie ponoszą odpowiedzialność za powierzony im towar, termin dostawy oraz działania podwykonawców. Może zdarzyć się, że firma transportowa będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania nawet wówczas, gdy nie zawiniła.

Sytuacje zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności

Firma transportowa może zostać zwolniona z odpowiedzialności, jeżeli:

  • szkodę spowodowały działania podmiotów do tego uprawnionych
  • sytuacja związana jest bezpośrednio z towarem
  • miało miejsce zdarzenie, którego nie da się przewidzieć (tzw. siła wyższa).

Więcej na temat zwolnienia przewoźnika z odpowiedzialności można przeczytać TUTAJ. Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do artykułu przygotowanego przez specjalistów z Trans.eu.