Przekroczenie prędkości o 51 km/h będzie kosztowało nawet 2100 zł – szykuje się nowy system mandatów

Posłowie przygotowują projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany mają dotyczyć kar za przekroczenie prędkości przy fotoradarzy, które będą teraz znacznie wyższe. Kwota mandatu ma teraz bowiem zależeć od wysokości średniego wynagrodzenia w naszym kraju.

Jak będzie to więc wyglądało w praktyce? Jeśli fotoradar zrobi nam zdjęcie poza terenem zabudowanym, maksymalny mandat będzie wynosił 20 proc. średniego wynagrodzenia z zeszłego roku. W przypadku zarejestrowania wykroczenia w terenie zabudowanym, wysokość ta wzrośnie aż dwukrotnie. Jeśli natomiast popełnimy w danym roku to samo wykroczenie więcej niż trzy razy, kara wzrośnie dodatkowo o 50 proc. Cały taryfikator ma wyglądać następująco:

do 10 km/h trasa/zabudowania- 1,5/3 proc. średniego wynagrodzenia
11-20 km/h trasa/zabudowania – 3/6 proc. średniego wynagrodzenia
21-30 km/h trasa/zabudowania – 5/10 proc. średniego wynagrodzenia
31-40 km/h trasa/zabudowania – 9/18 proc. średniego wynagrodzenia
41-50 km/h trasa/zabudowania – 14/28 proc. średniego wynagrodzenia
powyżej 51 km/h trasa/zabudowania – 20/40 proc. średniego wynagrodzenia

Dziennikarze z „Dziennika Gazety Prawnej” wyliczyli, że maksymalny mandat za przekroczenie prędkości o więcej niż 51 km/h wyniesie w tym systemie ponad 2100 zł.