Przekroczenia czasu pracy warte 58 tys. złotych i suma mandatów dla kierowcy na kolejne 24 tysiące

scania_v8_58_tysiecy_czasu_pracy_1

Kolejny przewoźnik może się tylko cieszyć, że maksymalna kara administracyjna przy okazji kontroli drogowej została ograniczona do 10 tys. złotych. Gdyby bowiem takich przepisów nie było, za szereg w przewinień w zakresie czasu pracy zapłaciłby on ponad 58 tys. złotych. O wszystkim opowiada zaś poniższy komunikat WITD Łódź:

W dniu 27 sierpnia 2016r. inspektorzy WITD w Łodzi prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na weryfikację przestrzegania okresowych zakazów i ograniczeń ruchu pojazdów ciężarowych. Spośród 11 pojazdów skontrolowanych w tym dniu aż w 8 przypadkach stwierdzono naruszenie obowiązujących przepisów. W trakcie przeprowadzania kontroli jednego z zatrzymanych pojazdów, na podstawie analizy danych pobranych z karty kierowcy, ujawniono liczne nieprawidłowości związane z okresami prowadzenia pojazdów, obowiązkowymi przerwami i odpoczynkami. Łączna suma kar nałożonych w trakcie kontroli na przedsiębiorcę wyniosła 58 100 PLN, na kierowcę nałożone zostały mandaty w wysokości 24 650 PLN. W związku z powyższym wszczęto odpowiednie postępowanie administracyjne w stosunku do firmy wykonującej przewóz, a wobec kierowcy skierowano wniosek o ukaranie do odpowiedniego sądu.

scania_v8_58_tysiecy_czasu_pracy_2