Przegląd techniczny ciężarówki tylko z ładunkiem – nowy, brytyjski wymóg balastu

Fot. WTL Truck Centres

Już za miesiąc, wraz z początkiem nowego roku, Wielka Brytania wprowadzi bardzo ciekawe przepisy. Będzie to obowiązek przyjeżdżania na przegląd techniczny wraz z balastem, by zweryfikować sprawność układu hamulcowego pod obciążeniem.

Zasady te będą dotyczyły pojazdów, w których nie da się zastosować symulatorów obciążenia. W praktyce ma to oznaczać wszystkie pojazdy o więcej niż dwóch osiach, w których nacisk na jedną grupę osi (na przykład oś podwójną) może przekraczać 10 ton. Będą więc temu polegały na przykład popularne w Wielkiej Brytanii, trzyosiowe ciągniki siodłowe. 

Jak będzie wyglądało to w praktyce? Nacisk każdej z osi będzie musiał wynosić w czasie badania co najmniej 65 procent dopuszczalnego limitu. Właściciel pojazdu ma przy tym osobiście zadbać o balast, mający dowolny charakter, niekoniecznie związany z codzienną pracą pojazdu. Ewentualnie będzie można zgłosić potrzebę wypożyczenia takiego balastu lub nawet kompletnej, obciążonej naczepy, w przypadku badań dla ciągników. Taki wynajem trzeba będzie zgłosić z wyprzedzeniem, sprawdzając jego dostępność, a ewentualne koszty zostaną przeniesione na właściciela badanego pojazdu. Jeśli natomiast ktoś nie dotrzyma powyższych obowiązków, badanie techniczne skończy się po prostu oceną negatywną.

Jeśli chodzi o wyjątki, to z powyższych przepisów wyłączono przede wszystkim trzyosiowe naczepy. Poza tym będzie też cała lista wyjątków z uwagi na wykonywaną pracę lub charakter zabudowy. Z całą listą takich okoliczności możecie zapoznać się poniżej, wraz z przykładami:

a) praca przy przewozie „ładunków wstrętnych” (na przykład pojazdy asenizacyjne);

b) praca z ładunkami łatwo ulegającymi skażeniu (na przykład cysterny, silosy, betonomieszarki);

c) praca jako nośnik specjalistycznego narzędzia (na przykład zamiatarki lub podnośniki koszowe);

d) wyposażenie w podłogę nieprzystosowaną do dużych obciążeń (na przykład samochody przeprowadzkowe);

e) posiadanie co najmniej 65-procentowego obciążenia osi już na pusto (na przykład śmieciarki);

f) wyposażenie w zabudowę o małym otworze załadunkowym (na przykład samochody do detalicznej sprzedaży żywności, transportery gołębi, czy mobilne biblioteki);

g) praca przy przewozie żywych zwierząt.