Prognozowany koszt jednego kilometra za miesiąc maj 2016 rok, czyli co podrożało w transporcie

Na maj, Profesor Zdzisław Kordel przewiduje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie  3,45 zł (0,78 EUR), co oznacza, że będzie to wyższy koszt niż w miesiącach ubiegłych ale i tak niższy w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku.

Szacunek  średniego kosztu  jednego wozokilometra w maju 2016

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel  na  poziom kosztów w maju, będą składały się poszczególne zmienne:

– koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych – 1,13 zł (32,9 % całkowitego kosztu),

– koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,15 zł (4,4% całkowitego kosztu),

– amortyzacja, leasing i inne – 0,36 zł (10,4 % całkowitego kosztu),

-koszt wynagrodzenia i delegacji kierowców, wliczając w to ZUS – 0,88 zł (25,5 % całkowitego kosztu),

– koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu – 0,22 zł (6,3% całkowitego kosztu),

-koszt opłat drogowych i promów – 0,59 zł (17,0% całkowitego kosztu),

-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa – 0,12 zł (3,5 % całkowitego kosztu).

Metodologia badania:

Nadmieńmy, że średni koszt jednego kilometra za 2014 rok uległ zmianie a wynika to z metodologii badania.  Jeszcze w prognozie na luty 2016, średni koszt jednego kilometra za 2014 rok był podawany w oparciu o dane za pierwsze półrocze 2014 roku. Obecnie uzyskaliśmy również dane za drugie półrocze 2014 roku, dlatego też całkowity średni koszt jednego kilometra za 2014 rok, jak i całkowite średnie koszty w poszczególnych grup zmiennych zostały zaktualizowane.

Całkowity koszt jednego kilometra za 2014 rok zmienił się po zaktualizowaniu danych z 3,73 PLN na 3,83 PLN, czyli koszt jednego kilometra w drugiej połowie roku 2014 był wyższy niż w pierwszej.

Koszty w drugim półroczu okazały się wyższe w przypadku następujących grup zmiennych:  usługi remontowe, naprawy i ogumienie; wynagrodzenia i delegacje kierowców plus ZUS; ubezpieczenia oraz podatek od środków transportu; opłaty drogowe i promy.

Podatek od środków transportu

Jednym z elementów kosztowych, który powiększył się w II połowie 2014 roku były koszty ubezpieczeń oraz podatki od środków transportu.

Zauważmy, że na zmienną wysokość podatku od środków transportu, przedsiębiorcy mogą wpływać. Dlatego też rejestrując ciężarówkę, warto zwrócić uwagę na stawki podatkowe od środków transportu w poszczególnych gminach.  ZMPD apeluje do gmin o rozsądne nakładanie opodatkowania na przewoźników, ponieważ jest to jedna z niewielu branż zawodowych, która płaci podatek od wykorzystywanych narzędzi pracy. Samorządy, które obniżają podatki do najniższych możliwych ZMPD co roku wyróżnia jako „Gminy przyjazne transportowi samochodowemu”.

W jakim celu badany jest średni koszt jednego kilometra?

Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty bada się aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów oraz w celu porównania poziomu ponoszonych kosztów z innymi podmiotami na rynku.

Przy tak dużej ilości podmiotów transportowych na rynku, jaką mamy w Polsce oraz ograniczonej możliwości podwyższania cen na usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i ich optymalizacji w celu poprawy wyników finansowych.

Specyfikacja kosztów i stałe zależności, opisane zostały poniżej:

http://www.blogtransportowy.pl/2015/06/my-juz-wiemy-pierwsza-w-polsce-prognoza.html

koszt_jednego_kilometra_maj_2016