Problem z uzyskaniem zapłaty? Pamiętaj o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych!

termin-platnosciZmorą przewoźników jest terminowość wypłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę. Dla nich samych termin dostarczenia towaru musi być rzeczą święta i jeśli już dokonali przewozu w sposób należyty nie mający podstaw do jakichkolwiek zastrzeżeń, to powinni zgodnie z umową w terminie mieć wypłacone wynagrodzenie. Niestety nie zawsze ma to miejsce.

Kontrahenci często próbują różnych trików, które spowalniają wypłacenie należności. Może to być chociażby zapis o dostarczeniu dokumentów, które zgodnie z Konwencją CMR nie powinny decydować o płatnościach na rzecz przewoźnika.

Rzadko kiedy właściciele firm transportowych pamiętają o ustawie, która może stać ich orężem w walce z nieterminową zapłatą. W 2013 roku ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uległa zmianie z korzyścią dla tych, którzy mają problem ze ściągnięciem należności od swoich dłużników.

Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązku dłużnika w związku z terminami zapłat za wykonanie usługi zgodne z zapisami zawartymi w umowie. Co konkretnie w niej znajdziemy? Więcej na ten temat pisał dzisiaj zaprzyjaźniony Poradnik Transportowy, więc zapraszam do jego pełnego tekstu. Po kliknięciu na poniższy link znajdziecie m.in. podstawę prawną oraz dobre rady dotyczące zapisów w umowie:


http://poradniktransportowy.pl/04/problem-z-uzyskaniem-zaplaty-pamietaj-o-ustawie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych/