Masz problem z długimi terminami płatności faktur? Sprawdź faktoring dla transportu

Publikacja na zamówienie

Wiele firm przewozowych, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, ma bardzo dużą trudność w utrzymaniu płynności finansowej, co przekłada się coraz częstsze upadłości firm z tej branży.

Głównym czynnikiem powodującym to niepokojące zjawisko są wydłużające się terminu płatności zobowiązań (udzielanie tzw. kredytów kupieckich), a następnie niedotrzymywanie tych terminów przez kontrahentów. Zjawisko to powoduje występowanie zatorów płatniczych, które prowadzą do wzrostu zadłużenia firm przewozowych lub utraty rzetelnych podwykonawców. Czy z problemem tym można sobie poradzić bez wchodzenia na drogę sądową?

Skąd brak płynności finansowej w firmach transportowych?

Kontrahenci zwykle mają długie (zbyt długie!) terminy opłacania faktur VAT – od 30 do nawet 90 dni. W tym czasie przedsiębiorca musi opłacić pracowników, dokonać przeglądu floty, uzupełnić zapasy paliwa, zapłacić podatki i składki ubezpieczeniowe. Są to bardzo wysokie wydatki, które muszą zostać poniesione, by w ogóle móc wykonywać usługi transportowe. Jeśli przedsiębiorca nie otrzymuje od razu zapłaty za usługę, musi finansować te wydatki swoimi ze swoich oszczędności lub zapożyczyć się u osób trzecich.

Uzyskania terminowej spłaty za zrealizowane usługi nie ułatwia też fakt, że kontrahent często traktuje mniejszych przewoźników jako partnerów drugiej kategorii, którzy mogą poczekać na płatność. Problemy wynikają także ze zwyczajnej konkurencyjności: firmy transportowe zabiegają o zlecenia, dlatego często oferują zleceniodawcy niskie stawki i rezygnują ze zdecydowanych działań windykacyjnych w obawie o utratę zleceniodawcy. W efekcie spłata należności potrafi się wydłużyć o kolejne tygodnie, a często nawet miesiące.

Czy przewoźnik może wejść na drogę windykacji?

Pomimo faktu, że windykacja jest usługą dostępną dla wszystkich firm i ma na celu sprawne odzyskiwanie należności, firmy transportowe w obawie o utratę zleceń z reguły rzadko z niej korzystają, choć powinny. Okazuje się bowiem, że nawet 44% pierwszych prób windykacji ze strony przewoźników kończy się sukcesem, czyli sprawnym opłaceniem zaległości. Niestety brak działań w wielu przypadkach pokazuje, że takie niedopilnowanie może doprowadzić nawet do upadku firmy.

Istnieje jednak sprawdzone na rynku rozwiązanie finansowe dla tego problemu – faktoring dla firm transportowych. Mając na uwadze opisane trudności firm transportowych, wprowadzono na rynek usługę polegającą na pobieraniu gotówki na poczet faktur z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu przewoźnik może otrzymać pieniądze za wystawioną fakturę, nie czekając na odległy termin jej płatności – często nawet dwa lub trzy miesiące.

Jak działa faktoring?

W praktyce faktoring jest prostym rozwiązaniem. Firma transportowa, chcąc skorzystać z tej usługi, zgłasza się do firmy faktoringowej (tzw. faktora). Po weryfikacji wiarygodności przez wybranego faktora firma przewozowa wprowadza do systemu online nieopłaconą fakturę z długim terminem płatności. Faktor na poczet tej faktury wypłaca zaliczkę – zwykle około 50% wartości faktury, ale są też firmy, które wypłacają nawet 100% faktury, odejmując swoją prowizję. Otrzymane pieniądze pozwalają w dużym stopniu pokryć najpilniejsze zobowiązania firmy. W tym czasie faktor oczekuje na zapłatę należności od kontrahenta. Co ciekawe, kontrahenci dużo sprawniej i szybciej opłacają należności faktorom niż swoim faktycznym wierzycielom! Usługa faktoringowa przewiduje możliwość wzięcia na siebie ryzyka związanego z ewentualnym niedotrzymaniem terminu lub nieotrzymaniem płatności. W zamian pobiera jedynie niewielką prowizję. Po opłaceniu przez kontrahenta należności za fakturę następuje rozliczenie transakcji z firmą transportową – kwota faktury pomniejszona zostaje o wypłacone zaliczki oraz prowizję dla faktora.

Mając ciągłe problemy z odzyskiwaniem należności od kontrahentów, warto zwrócić się o pomoc do faktorów. Jest to metoda niezawodna w przypadku nowych, niesprawdzonych kontrahentów oraz tych, do których przedsiębiorca nie ma zaufania. W procesie uzyskiwania należności pomoże Ci firma Fandla.