Pracowali przy transporcie LPG i kradli gaz z cysterny – lotne paliwo trafiało do prowizorycznego zbiornika

Dwóch mężczyzn pracujących przy dostawach LPG postanowiło solidnie sobie dorobić. Zmanipulowali sprzęt pomiarowy w cysternie, by pojazd zawyżał ilość paliwa wypompowanego u prawowitego odbiorcy. Dzięki temu po każdej trasie wewnątrz pozostawała spora ilość paliwa.

Uzyskane w ten sposób „oszczędności” przepompowywano do zbiornika prowizorycznie ustawionego wewnątrz samochodu dostawczego. Następnie zaś gaz był sprzedawany, generując niemałe zyski.

Oto komunikat Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu:

Kilka dni temu sosnowieccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu uzyskali informację operacyjną o przestępstwie przywłaszczenia znacznej ilości ciekłego gazu LPG na szkodę jednej z większych firm paliwowych na polskim rynku. Przeprowadzono działania operacyjne w wyniku których na gorącym uczynku zatrzymano dwóch mężczyzn: 51-letniego mieszkańca Miechowa i 34-letniego mieszkańca Sławkowa, którzy dokonali połączenia przewodu gazowego systemu do zbiornika zamontowanego na pojeździe typu furgon.

Specjalista z dziedziny przewozu paliwa gazowego po dokonanych oględzinach stwierdził ingerencję w układ pomiarowy cysterny, który zawyżając wskazanie przy dostawach do odbiorców umożliwiał przestępcze „zaoszczędzenie” paliwa gazowego. Dokonana ingerencja skutkowała także istnieniem realnego zagrożenia wybuchu cysterny. W wyniku dalszych policyjnych czynności i przeszukania ujawniono kolejny przerobiony przestępczo pojazd typu furgon z zamontowanym zbiornikiem i specjalistyczne urządzenia do przepompowywania gazu.

Sprawcom takiego przestępstwa sprowadzającego bezpośrednie niebezpieczeństwo wybuchu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Prokurator Rejonowy Sosnowiec – Północ w Sosnowcu zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.