Ponad 36 tys. złotych kar przy jednej kontroli ITD – przewóz kombajnu z Niemiec na Litwę

Wyjątkowo kosztowna kontrola spotkała w Polsce litewskiego przewoźnika. Pojazd przewoził kombajn rolniczy i nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na przejazd nienormatywny. Brakowało też pilotażu, jeden z kierowców nie zalogował karty do tachografu, a w zapisach czasu pracy były liczne nieprawidłowości.

Wyniki? 12 mandatów dla dwóch kierowców, na łączną kwotę 6,3 tys. złotych. Do tego 12 tys. złotych potencjalnej kary za naruszenia ustawy o transporcie drogowym oraz 18 tys. złotych potencjalnej kary za złamanie ustawy o ruchu drogowym. Łącznie ponad 36 tys. złotych plus koszty przymusowego postoju, do czasu zorganizowania zezwolenia oraz pilotażu.

Oto komunikat WITD Białystok:

W godzinach popołudniowych 3 lipca 2020 r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę przewożącą kombajn rolniczy i opony. Ładunek przewożony był z Niemiec do Litwy.

Kierowcy okazali zezwolenie na przejazd nienormatywnego samochodu. Kontrolujący zmierzyli i zważyli ciężarówkę. Parametry samochodu, przewożonego towaru oraz wymagania zawarte w dokumencie nie zgadzały się ze stanem faktycznym. Stwierdzono następujące przekroczenia:

– dopuszczalnej masy całkowitej o 1,5t;

– nacisków podwójnej osi nienapędowej o 1400 kg;

– szerokości o 67 cm;

– dopuszczalnej długości o 1,81 m.

Dodatkowo ciężarówka powinna być, a nie była pilotowana.

Ponadto po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że jeden z kierowców nie zalogował do tachografu swojej karty. Analiza danych z urządzenia rejestrującego wykazała, że nie był to jedyny tego typu przypadek. Inspektorzy stwierdzili także pięciokrotne skrócenie wymaganego czasu odpoczynku dobowego. Kierujący wydłużyli jazdę dzienną oraz jazdę bez wymaganej przerwy. Na kartach kierowców brak było wszystkich wymaganych danych o ich okresach aktywności.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne z ustawy Prawo o ruchu drogowym zagrożone karą w wysokości 18000 zł. oraz z ustawy o transporcie drogowym na kwotę ograniczoną do 12000 zł. Za powstałe naruszenia odpowiadać będzie w kwocie 500 zł. także zarządzający w firmie transportowej.

Kierujący zostali ukarani dwunastoma mandatami karnymi na łączną sumę 6300 zł.

Do czasu opłacenia kaucji, uzyskania właściwego zezwolenia oraz zapewnienia pilota ciężarówkę umieszczono na parkingu strzeżonym.