Polskie kontrole: Litwin na nielegalnym kabotażu i Holendrzy bez licencji

Z cyklu „to się w Polsce porobiło”, przyjrzymy się teraz dwóm komunikatom o kontrolach zagranicznych przewoźników. Mowa będzie przy tym o nielegalnym kabotażu, a także o transporcie między Polską a Holandią bez wymaganych licencji.

Nielegalny kabotaż został wykryty 17 maja, w czasie kontroli na autostradzie A2, w okolicach Rzepina. ITD zatrzymało wówczas litewską ciężarówkę, która dzień wcześniej przyjechała z Litwy do Polski zupełnie na pusto. Następnie pojazd podjął w Polsce zlecenie, które polegało na przewozie krajowym, prowadzącym na zachód naszego kraju.

Zgodnie z zasadami wyjaśnianymi w tym artykule, Litwin nie miał prawa, by wykonać w Polsce taki kabotaż. ITD trzyma się bowiem interpretacji, według której kabotaż po wjeździe na pusto jest dopuszczalny, gdy był to wjazd z kraju innego niż kraj zarejestrowania ciężarówki. Dla przykładu, Litwin mógł w Polsce wykonać kabotaż po wjeździe na pusto z Niemiec lub z Czech, ale nie w przypadku pustego wjazdu z Litwy. Dlatego omawiany przewóz został przerwany, ciężarówkę odstawiono na parking strzeżony, ładunek trzeba było oddać innemu przewoźnikowi, a firmie grozi kara administracyjna na 12 tys. złotych. A przy okazji dodam, że to już szósty przypadek nielegalnego kabotażu Litwinów w Polsce, który ITD opisało od początku bieżącego roku (poprzednie tutaj, tutaj i tutaj).

Tymczasem pod Strykowem, dokładnie tego samego dnia i na tej samej autostradzie, przedsiębiorca holenderski wpadł na podwójnym wykonaniu przewozu do Polski bez wymaganych uprawnień. ITD zatrzymało bowiem dwa należące do niego Mercedesy Sprintery, o DMC do 3,5 tony, które przewoziły kwiaty na trasie Holandia-Polska, a przy tym nie miały licencji na unijny transport międzynarodowy.

Tutaj przypomnę, że licencja dla lekkiego transportu, pojazdami o DMC między 2,5 a 3,5 tony, to wymóg stosunkowo nowy, wprowadzony wiosną ubiegłego roku. Kara za brak takiego dokumentu jest natomiast dokładnie taka sama, jak w ciężkim transporcie powyżej 3,5 tony. Za dwa pojazdy pozbawione licencji holenderska firma będzie więc musiała zapłacić dwa razy po 12 tys. złotych. Na miejscu kontroli pobrano już nawet 24 tys. złotych kaucji, która po zakończeniu postępowania administracyjnego trafi na pokrycie kar.

Oto komunikat WITD Gorzów Wlkp:

W środę (17 maja 2023), na autostradzie A2 koło Rzepina, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Sulęcina zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z podpiętą naczepą. Zestaw należał do litewskiej firmy. Z dokumentów przewozowych wynikało, że wykonywany jest transport kabotażowy – przewóz rzeczy pojazdem zarejestrowanym poza granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Polski. Przewóz taki jest dozwolony, ale pod pewnymi warunkami. W tym przypadku nie były one spełnione. Kierowca powinien okazać do kontroli dokumenty potwierdzające wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego. Kontrolowany kierowca nie okazał tych dokumentów. W trakcie rozmowy z inspektorami wyjaśnił tylko, że dzień wcześniej wjechał do Polski z Litwy bez ładunku.

Za stwierdzone naruszenie przepisów prawa regulujących rynek transportowy będzie wszczęte teraz postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Litewski przedsiębiorca wpłacił 12 000 zł kaucji na poczet przewidywanej kary. W tym przypadku, po zakończonej kontroli, kierowca ciężarówki nie mógł odjechać z punktu kontrolnego do miejsca docelowego rozładunku. Zestaw został skierowany na wyznaczony parking strzeżony. Będzie mógł odjechać z niego dopiero po przekazaniu ładunku przewoźnikowi uprawnionemu do wykonania tego przewozu.

Oto komunikat WITD Łódź:

Dwa tak zwane „busy” skontrolowali, w dniu 17 maja w okolicach Strykowa, inspektorzy łódzkiego oddziału WITD Łódź. Jak się okazało ich kierowcy zajmowali się transportem kwiatów na trasie Holandia – Polska. Niestety zatrudniający ich przedsiębiorca holenderski nie uzyskał wymaganej w takich wypadkach licencji. Skutkiem kontroli było wszczęcie postępowania administracyjnego a kontrolowany przedsiębiorca na poczet grążącej mu kary musiał zapłacić kaucję w łącznej wysokości 24 000 złotych.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 od maja zeszłego roku wykonywanie transportu drogowego samochodami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.