Polskie drogi są coraz bardziej bezpieczne – ten pozytywny wniosek znajdujemy w statystykach KE

Nasz rząd ma powody do zadowolenia – z europejskich statystyk wynika, że na polskich drogach jest coraz bezpieczniej, choć oczywiście nadal daleko nam do poziomu zachodnioeuropejskiego. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym komunikacie wydanym przez samo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

O trzy pozycje awansowała Polska w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw europejskich opracowanym przez Komisję Europejską. W zeszłym roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż w 2013 roku. Przedstawione przez Komisję Europejską dane wskazują, że polskie drogi są bardziej bezpieczne niż litewskie, łotewskie, bułgarskie i rumuńskie.

Polska osiągnęła wyższy niż średni europejski spadek ofiar wypadków na drogach – niemal 3-procentowy. W całej UE liczba ofiar wypadków drogowych od 2013 do 2014 r. spadła jedynie o 1 proc., przy czym liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich.

Dane KE pokazują, że w 2014 roku we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło w wypadkach na drogach 25 tys. 700 osób. Niektóre z krajów odnotowały spadek liczby ofiar śmiertelnych, podczas gdy w innych zanotowano ich wzrost. Niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego roku oznacza, że konieczne są dalsze intensywne działania aby osiągnąć przyjęty przez kraje UE strategiczny cel: zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w roku 2020. Jego osiągnięcie oznacza dla Polski nie więcej niż 2000 zabitych w roku 2020. Ogłoszony dwa lata temu Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 przyjmuje cel europejski, dodatkowo wskazując drugi: nie więcej niż 6900 ofiar ciężko rannych.

Utrzymanie pozytywnych zmian i zapewnienie trwałej poprawy bezpieczeństwa w Polsce będzie możliwe tylko dzięki zwiększeniu wspólnych wysiłków wszystkich instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz BRD w naszym kraju. Szansy na realizację europejskiego celu w Polsce należy upatrywać w pełnym wdrożeniu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Realizacja wskazanych w nim kierunków może przyczynić się do trwałej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

To jest smutne i trudne do zaakceptowania, że codziennie na naszych drogach ginie około 70 osób – skomentowała najnowsze dane o stanie BRD, unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc. – Musimy pogłębić współpracę w nadchodzących latach pracując razem, aby upewnić się, że więcej ludzi przychodzi do domu bezpiecznie na końcu podróży. Jest to jeden z moich priorytetów i powinno być jednym z priorytetów wszystkich rządów wszystkich państw członkowskich – dodała.

Dane KE pokazują, że łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE od roku 2010 zmniejszyła się o 18,2 proc. Gdzie jest najbezpieczniej? Na drogach w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Holandii i na Malcie. W tych krajach ginie mniej niż 30 osób na milion mieszkańców.