Na polskich drogach ginie wyjątkowo dużo ofiar – nasz kraj na szarym końcu dwóch rankingów

Polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Pod względem ilości ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, zajmujemy kompletnie beznadziejne, piąte miejsce od końca. Jeśli natomiast chodzi o ilości ofiar na miliard przejechanych kilometrów, Polska okazała się najgorsza w całym rankingu.

Dane na ten temat opublikowała Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu. Pierwszy z rankingów, przeliczający ofiary na milion mieszkańców, obejmuje dane z roku 2017. Informacje do drugiego rankingu, z przelicznikiem na miliard przejechanych kilometrów, pochodzą natomiast z lat 2015-2017. Co też ważne, w pierwszym rankingu sklasyfikowano aż 32 państwa, natomiast w drugim pojawiło się ich jedynie 19.

Ilość ofiar na milion mieszkańców:

Statystyki wskazują, że na milion Polaków aż 74 osoby rocznie tracą życie w wypadku drogowym. Gorzej jest tylko w Chorwacji, Serbii, Bułgarii oraz Rumunii. Swoją drogą, sytuacja w Rumunii jest wyjątkowo tragiczna, jako że na milion osób przypada tam rekordowe 99 ofiar.

Dla odmiany, najmniej ofiar przypada na milion obywateli w Skandynawii. Najniższy wynik, ze średnią 20 osób, odnotowała Norwegia. Dalej mamy natomiast Szwecję, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Danię, Irlandię, Holandię i Estonię. Znacznie lepiej niż Polska wypadły Niemcy, choć jest to kraj tranzytowy, o bardzo gęstym ruchu. Liczba ofiar na milion mieszkańców nie przekracza tam nawet 40. Około 50 ofiar odnotowuje się w Słowenii, Słowacji oraz Czechach, a i kraje południowe – jak Hiszpania, Włochy i Portugalia, są bezpieczniejsze od Polski.

Ilość ofiar na miliard mieszkańców:

Druga sprawa to ilość wypadków przypadających na miliard kilometrów przejechanych przez samochody. Średnia dla 19 krajów wyniosła tutaj 5,9 ofiary, natomiast w Polsce określono ją na niemal 15 osób. Innymi słowy, jazda po polskich drogach jest niemal trzy razy bardziej niebezpieczna, niż przewiduje to średnia unijna. Żaden inny kraj nie okazał się też gorszy, choć trzeba zaznaczyć, że Rumunia i Bułgaria nie zostały w tym rankingu sklasyfikowane.

Po raz kolejny najlepiej wyglądają statystyki z Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Danii, czy Irlandii. W unijnej średniej mieszczą się też Niemcy, Finlandia, Holandia, Austria, Francja oraz Estonia. Kto natomiast uplasował się za Polską? Licząc od końca, najwięcej ofiar na miliard kilometrów przypada też w Chorwacji, Łotwie, Malcie, Czechach oraz Portugalii.