Polski transport w 2014 roku – coraz częściej jeździmy na Litwę, coraz częściej wozimy meble i drewno

W 2014 roku przewieziono ogółem 1840 milionów ton ładunków – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To oznacza spadek o 0,4% w stosunku do roku 2013.  Spadek ten objął prawie wszystkie rodzaje transportu: kolejowy, samochodowy, rurociągowy i morski.

Wzrost transportu mebli

Opublikowany w maju 2015 raport GUS „Transport drogowy w Polsce w latach 2012 – 2013” pokazuje bardzo ciekawą tendencję w transporcie ładunków. W latach 2012-2013 polskie firmy transportowe zanotowały największy wzrost w transporcie mebli oraz drewna. W 2013 roku polscy przewoźnicy przetransportowali niemal 16 milionów ton ładunków w postaci mebli. W porównaniu z rokiem poprzednim transport mebli wzrósł o rekordowe 42% a drewno o 22%! Znaczny spadek zanotowała natomiast grupa ładunków związana z węglem kamiennym i  brunatnym.

– Z roku na rok obserwujemy wzrost zleceń transportowych dotyczących transportu mebli, dlatego nie było dla nas zaskoczeniem, że w 2013 roku największym przyrostem cieszyła się ta grupa ładunków – mówi Michał Brzeziński, założyciel giełdy transportowej Clicktrans.pl.

Niemcy tracą na znaczeniu, Litwa rośnie

Od wielu lat pierwsze miejsce w polskim imporcie i eksporcie zajmują Niemcy jednak w 2013 roku, po raz pierwszy od 2010 roku, spadł import ładunków z Niemiec. Regularnie rok do roku rośnie natomiast eksport do naszego zachodniego sąsiada i osiągnął w 2013 roku ponad 24 miliony ton.  Co ciekawe w 2013 roku Polska zanotowała wzrost importu z Litwy aż o 80% w porównaniu z rokiem ubiegłym! Powoli, ale stabilnie wzrasta również znaczenie naszych południowych sąsiadów, o czym świadczy wzrost eksportu do Czech, a także Słowacji. Obecnie Czechy stanowią drugi obok Niemiec kraj, do którego Polska eksportuje najwięcej ładunków.

Spadek pustych przebiegów

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że liczba pustych przebiegów w polskim transporcie kolejny rok z rzędu się zmniejszyła z 22% w roku 2012 do 21% w roku 2013. W ostatnich latach obserwujemy tendencję spadkową, co oznacza, że przewoźnicy coraz lepiej optymalizują swoje przewozy.

– Bardzo obiecująco wygląda fakt, że kolejny rok obserwujemy spadek pustych przebiegów. W transporcie krajowym puste przebiegi spadły do poziomu 33%, a w transporcie międzynarodowym do 13%. Jest jeszcze sporo to poprawy, szczególnie w transporcie krajowym, ale mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma – mówi Michał Brzeziński z giełdy transportowej Clicktrans.pl.

rynek_transportowy_2014_podsumowanie_clicktrans