Polska zaostrza przepisy dla „busów” i oddziałów firm transportowych z zagranicy

W nawiązaniu do tekstu:

Nowy system wynagrodzeń dla kierowców – ZUS od średniej płacy, krajówka po staremu

W Polsce trwają już przygotowania do wprowadzenia nowych zapisów Pakietu Mobilności. To nie tylko prace nad nowym systemem wynagrodzeń kierowców – opisywane powyżej – ale także zmiany w zakresie baz transportowych oraz przewoźników poniżej 3,5 tony. Wczoraj rząd przyjął projekty nowych przepisów, a dwóm z nich przyjrzę się poniżej.

1. Bazy

Jak wiadomo, Litwini ruszyli do Polski, a Polacy do Niemiec lub Beneluksu. Firmy zakładają bazy jak najdalej na zachód, by ułatwić sobie ściąganie ciężarówek do kraju zarejestrowania co najmniej raz na osiem tygodni. By natomiast nie dochodziło przy tym do kolejnych nadużyć, nowe przepisy wprowadzają dodatkowe wymagania.

Według przyjętego wczoraj projektu, firma rejestrująca w Polsce ciężarówki będzie musiała prowadzić w naszym kraju także księgi rachunkowe. Ponadto w siedzibie firmy będą musiały znajdować się oryginały dokumentów związanych z główną działalnością transportową. W ten sposób chce się dopilnować, że praca ciężarówek faktycznie będzie sterowana z Polski.

Według harmonogramu Pakietu Mobilności, powyższe zasady muszą obowiązywać od 20 lutego 2022 roku.

2. Lekki transport

Nowelizacja przepisów zmienia granicę tonażową, od której w zarobkowym transporcie międzynarodowym będzie wymagana licencja. Zgodnie z Pakietem Mobilności, będzie to teraz próg 2,5 tony, a więc unijnymi licencjami objęte zostaną wszystkie 3,5-tonowe „międzynarodówki”.

Co to oznacza w praktyce? Lekki transport będzie mógł podlegać znacznie wyższym karom. Począwszy od tej za brak licencji, wynoszącej obecnie do 12 tys. złotych. Wyższe będą też kary za przeładowanie, a jednocześnie nie będzie żadnych wątpliwości w zakresie nadzoru na kabotażem, czy płacami minimalnymi. Wszystko to będzie wyglądało po prostu tak samo, jak w transporcie powyżej 3,5 tony.

Według harmonogramu Pakietu Mobilności, powyższe zasady muszą obowiązywać od 20 maja 2022 roku. Podkreślam też, że to zmiana dla transportu międzynarodowego.