Polska branża leasingowa w pierwszej połowie 2014 r., czyli rekordowe wyniki i więcej ciężarówek

man_silnik_d38_szczegoly_22
Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Konfederacji Lewiatan opublikował wyniki badania statystycznego dot. pierwszej połowy 2014 r. Eksperci ZPL podsumowali okres pierwszych dwóch kwartałów w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy na resztę roku.

Rekordowy wynik rynku

Polskie firmy leasingowe w pierwszej połowie 2014 r. sfinansowały łącznie transakcje o wartości przekraczającej 21 mld zł, co oznacza wzrost o 31,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Dzięki temu wartość sfinansowanych w tym roku aktywów przekroczyła rekordowy dotąd wynik z I półrocza 2008, kiedy rynek leasingu wyniósł 17,9 mld zł.

– Znakomite wyniki branży to świetna wiadomość nie tylko dla sektora leasingowego, ale dla całej polskiej gospodarki. Bardzo nas cieszy potwierdzenie optymistycznych prognoz ekspertów ZPL z początku roku – podkreślił Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Arkadiusz Etryk – Wzrost rynku do rekordowego poziomu, wyższego niż sprzed kryzysu ekonomicznego z 2008 r., to naturalna konsekwencja wzrostu znaczenia leasingu jako instrumentu finansowania inwestycji polskich firm.

Więcej pojazdów w leasingu

We wzroście rynku leasingu ruchomości jeszcze większy niż w latach ubiegłych udział mają zakupy pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. Pojazdy lekkie są głównym motorem rynku leasingu pojazdów w pierwszym kwartale 2014 r., także dzięki „okienku” kratkowemu umożliwiającemu przedsiębiorcom pełne odliczenie podatku VAT od zakupu aut z homologacją ciężarową o masie nieprzekraczającej 3,5t. Polscy przedsiębiorcy wyleasingowali ponad 22 tys. takich pojazdów.

Wysoka dynamika w tym segmencie utrzymała się również w drugim kwartale, na co decydujący wpływ miały korzystne przepisy dla leasingu samochodów z segmentu premium. Łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. sfinansowano pojazdy lekkie o wartości przeszło 8 mld zł, co stanowi wzrost o 55,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wysoką dynamikę utrzymał również segment leasingu pozostałych pojazdów, w tym transportu ciężkiego. W pierwszym kwartale 2014 r. finansowanie było napędzane wzrostem popytu na usługi transportowe, co wynikało z bazującego na eksporcie wychodzenia z recesji strefy euro oraz rosnącej sprzedaży zagranicznej Polski. W drugim kwartale segment pojazdów ciężarowych wyhamował, co wynika z rosnącej bazy z 2013 r, kiedy to w II połowie miały miejsce masowe zakupy nowych pojazdów z Euro 5. W pierwszej połowie roku firmy leasingowe sfinansowały zakup pojazdów ciężarowych o wartości zbliżonej do 4,5 mld zł, co oznacza wzrost o 32,2% w porównaniu z pierwszą połową 2013 r.

Również w segmencie maszyn i urządzeń zanotowano wzrost, na który istotny wpływ ma wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach, odbicie w budownictwie i pozyskiwane środki unijne dla sektora rolniczego. Ponadto, dla wyniku maszyn znaczenie miała także poprawa koniunktury, co skłaniało firmy do odnowy parków maszynowych. Niemal 6,5 mld zł w sfinansowanych w pierwszej połowie 2014 r. maszynach i urządzeniach to ponad 23,7% więcej niż w pierwszej połowie 2013 r.

Wyniki badania koniunktury w branży leasingowej

Związek Polskiego Leasingu po raz pierwszy opublikował wyniki badania koniunktury w branży leasingowej. Badanie to jest nową inicjatywą ZPL i jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL. Zbierane w kwartalnym cyklu wyniki badań pozwolą na utworzenie ogólnego indeksu koniunktury branży leasingowej oraz przyczynią się do podniesienia jakości prognoz rynku leasingu przygotowywanych przez ZPL.

Według wniosków z wyników badania ankietowane firmy oczekują dalszej poprawy jakości portfela leasingowego, stopniowego wzrostu poziomu zatrudnienia oraz pozytywnej dynamiki dla nowej produkcji w III kwartale br. Co więcej, w pierwszej połowie roku ankietowane firmy zaraportowały w ok. 33% „istotny wzrost” aktywności rynkowej pod kątem liczby wpływających wniosków. Ponadto, badane firmy oczekują w III kwartale 2014 wyższej produkcji we wszystkich głównych grupach środków trwałych, przy czym najlepsze perspektywy widzą dla wzrostu finansowania maszyn i IT, a najsłabsze dla nieruchomości.

Prognozy dla rynku leasingu

Podczas konferencji eksperci ZPL zaprezentowali prognozy dla rynku leasingu oraz otoczenia makroekonomicznego w nadchodzących miesiącach 2014 r. W ocenie ekspertów ZPL wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach i generalnie poprawiająca się gospodarka z pozytywnym przełożeniem na inwestycje firm, głównie w obszarze maszyn będą miały pozytywny wpływ na rozwój rynku leasingu w Polsce. Podkreślono także istotny wpływ „okienka kratkowego” na wyniki całej branży. Zakup 22,1 tys. aut osobowych z homologacją ciężarową przez polskich przedsiębiorców przełoży się na niższy i bardziej płaski wzrost w II półroczu 2014 oraz ujemną dynamikę finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2015, z pominięciem segmentu samochodów premium, które dzięki zmianom podatkowym nadal będą notowały dobre wyniki.

Ponadto, eksperci ZPL przewidują, iż masowe zakupy nowych pojazdów ciężarowych z normą emisji Euro 5 (głównie w II półroczu 2013, ale również w związku z listą derogacyjną z I kwartału 2014) przyczynią się do wyhamowania dynamiki w III kwartale oraz do ujemnej dynamiki finansowania transportu ciężkiego w IV kwartale br.

Spodziewana jest odbudowa sektora budowlanego, od IV kw. 2014 dodatkowo wspierana przez środki z nowej perspektywy unijnej. Koniec środków z perspektywy 2007-2013 spowoduje ograniczenie finansowania maszyn rolniczych w II połowie 2014, tym niemniej powrót finansowania nastąpi już w II kw. 2015.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu