Polscy przewoźnicy grożą protestem – rozmowy z rządem i zapowiedź na 22 czerwca

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na początku tygodnia, w poniedziałek, 10 czerwca, doszło do kolejnego spotkania polskich przewoźników oraz przedstawicieli rzędu. W wydarzeniu uczestniczyło nowe Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych TRANS, wraz z 50 prezesami dużych firm transportowych, a także reprezentacja Ministerstwa Infrastruktury, na czele z Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego.

Rozmowy dotyczyły kryzysu w branży transportowej, a także oczekiwanego przez przewoźników wsparcia. Firmy utrzymały przy tym swoje postulaty, jako najważniejsze z nich wskazując: powrót do wynagradzania kierowców na zasadzie „płaca minimalna plus dodatki”, wprowadzenie dopłat lub nawet umorzeń przy składkach ZUS, a także zaostrzenie oraz ustandaryzowanie kontroli nad firmami transportowymi z zagranicy. Jako postulaty dodatkowe wskazano: wstrzymanie podwyżek oskładkowania wynagrodzeń dla kierowców ciężarówek, narzucenie maksymalnie 30-dniowego terminu płatności za przewozy, narzucenie zwrotów za opłaty drogowe przy rozliczaniu usług transportowych, wprowadzenie kontroli w firmach spedycyjnych, zrefundowanie kosztów wymiany tachografów w używanych ciężarówkach, wprowadzenie państwowych dopłat do opłat drogowych lub paliwa, a także szersze wdrożenie zasad Pakietu Mobilności.

Co natomiast odpowiedział na to rząd? Jak czytamy w oficjalnym komunikacie SPD TRANS: Reprezentująca stronę rządową Renata Rychter potwierdziła świadomość polskiego rządu dramatycznej sytuacji polskich przewoźników, deklarując przy tym pełną gotowość Ministerstwa Infrastruktury do prac nad postulatami. Nie wskazano przy tym jednak żadnych konkretnych terminów i dlatego też przewoźnicy przedstawili swoje ultimatum – w przypadku braku realnych działań ministerstwa do 19 czerwca bieżącego roku, 22 czerwca, a więc w pierwszą sobotę wakacji szkolnych, firmy transportowe rozpoczną akcję protestacyjną. Miałaby ona objąć kluczowe drogi oraz węzły autostradowe, trwając nawet przez cały okres wakacyjny.