Politycy chcą pomóc przewoźnikom, czyli embargo oraz ryczałty w komunikacie ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało komunikat, w którym szerzej przedstawia sytaucję przewoźników pokrzywdzonych przez rosyjskie embargo, a także wspomina o sprawie ryczałtów dla kierowców ciężarówek. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 27 sierpnia, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odbyło się międzyresortowe spotkanie z udziałem przedstawicieli przewoźników, poświęcone analizie bieżącej sytuacji w branży transportu drogowego w kontekście rosyjskiego embarga na dostawy niektórych produktów z Polski i krajów UE. Przewodniczył mu wiceminister Zbigniew Rynasiewicz.

W czasie spotkania przedstawione zostały działania podejmowane przez rząd w tej sprawie na arenie międzynarodowej, m.in.:

  • wystąpienie wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Siima Kallasa z prośbą o przygotowanie interwencji KE wobec działań Federacji Rosyjskiej blokujących tranzyt polskich przewozów przez jej terytorium,
  • działania prowadzone przez MSZ na forum Komitetu Polityki Handlowej Komisji Europejskiej w sprawie przygotowania skargi KE na Rosję do Światowej Organizacji Handlu,
  • analiza możliwości zastosowania w obecnej sytuacji regulacji europejskich dotyczących sytuacji kryzysowej na rynku transportu drogowego w UE.

Mówiono także o:

  • warunkach, jakie muszą zostać spełnione aby Bank Gospodarstwa Krajowego mógł objąć ewentualnym zabezpieczeniem przedsiębiorców leasingujących pojazdy, którzy operują na rynku objętym embargiem,
  • skoordynowaniu przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego działań służb kontrolnych (Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Służba Celna, Policja) na rynku przewozów drogowych,
  • rozwiązaniach przygotowywanych w związku ze skutkami uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie noclegu w kabinie pojazdu  (najbliższe spotkanie w tej sprawie odbędzie się 9 września).

Mając na uwadze ustalenia z poprzednich spotkań, wiceminister Rynasiewicz poprosił przedstawicieli Forum Transportu Drogowego o przekazanie MIiR wyników ankiety przeprowadzonej wśród przewoźników, a dotyczącej aktualnej sytuacji przedsiębiorstw operujących na rynku objętym embargiem, w celu ich skonfrontowania z danymi zaprezentowanymi na spotkaniu przez resort infrastruktury i rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju