Po 30 września: S2 w Warszawie nadal bez zakazu, czas pracy bez wyjątków

Kalendarze wskazują dzisiaj 30 września 2022 roku. W polskim transporcie drogowym może to być szczególna data, odnosząc się do norm czasu pracy oraz do zasad przejazdu przez Warszawę.

1. W połowie sierpnia w Polsce tymczasowo poluzowano normy czasu pracy kierowców. Dopuszczono między innymi dłuższe okresy jazdy bez odpoczynku, czy zezwolono na odbywanie pełnych odpoczynków tygodniowych w kabinach. Teraz jednak wszystkie te wyjątki odchodzą do przeszłości, jako że wprowadzono je właśnie do 30 września włącznie. O przedłużeniu wyjątków nie pojawiła się żadna wzmianka i tym samym od jutra wracamy do standardowych, dobrze znanych norm.

2. Również do 30 września miał obowiązywać wyjątek na trasie S2 w Warszawie, znoszący godzinowe zakazy ruchu dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 16 ton. Inaczej jednak niż kwestii czasu pracy, ten wyjątek ma zostać przedłużony, tym razem robiąc to w sposób bezterminowy. Innymi słowy, zniesienie zakazu ma zostać utrzymane i od jutra ciężarówki nadal będą mogły przyjeżdżać przez południową Warszawę bez podlegania godzinowym ograniczeniom.

Powyższą sprawę wyjaśniła rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, na łamach branżowego portalu „Rynekinfrastruktury.pl”. Pani rzecznik wyjaśniła w swojej wypowiedzi, że zniesienie zakazu zostanie przedłużone, by umożliwić prowadzenie dalszych analiz. Te analizy mają natomiast posłużyć do wprowadzenia trwałej zmiany w organizacji ruchu na S2, prawdopodobnie w sposób ostateczny rezygnując z ograniczeń dla samochodów ciężarowych.


Archiwalne teksty, zapowiadające oba omawiane wyjątki: tutaj oraz tutaj