Płaca minimalna we Francji – ZMPD potwierdza nowe przepisy i rozpoczyna interwencje w tej sprawie

renault_g280_norbert_dentressangle

Płaca minimalna dla zagranicznych kierowców, którą chcą wprowadzić także Francuzi (informacja TUTAJ i TUTAJ), to temat, który oczywiście zainteresował polski związek przewoźników ZMPD. Organizacja postanowiła nie tracić na czasie i czym prędzej podjęła kroki mające na celu potwierdzenie wszystkich doniesień, a także rozpoczęcie ewentualnej walki z nowymi przepisami. Jak czytamy na stronie internetowej ZMPD:

W związku z niepokojącymi informacjami o planowanym przez Francję objęciu zagranicznych kierowców  francuską stawką minimalną (9,61 euro brutto za godzinę), ZMPD wystosowało szereg pisemnych interwencji, zarówno do przedstawicieli polskiego rządu, jak i Komisji Europejskiej.

ZMPD uważa, podobnie jak w odniesieniu do płacy minimalnej w Niemczech, że stawka płacy minimalnej określona we wdrożonej już legislacji niemieckiej czy planowanej legislacji francuskiej nie może obowiązywać w stosunku do kierowców innych państw realizujących na terytorium niemieckim czy francuskim przewozy międzynarodowe lub kabotaż. Protekcjonistyczne działania niektórych państw członkowskich stoją w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami jednolitego rynku transportu europejskiego i niestety zachęcają kolejne państwa do powielania niemieckich rozwiązań.

W związku z poważnymi konsekwencjami, jakie mogą stworzyć przepisy francuskie dla polskiej branży transportowej, ZMPD zwróciło się z prośbą o formalne potwierdzenie tej informacji, wyjaśnienia co do zakresu stosowania tych przepisów dla przewozów międzynarodowych i kabotażowych.

Poniżej załączamy pisma ZMPD do ministrów: infrastruktury i rozwoju regionalnego Marii Wasiak; gospodarki Janusza Piechocińskiego; pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz unijnych komisarzy: Elżbiety Bieńkowskiej, Marianne Thyssen i Violety Bulc, a także do premier Ewy Kopacz oraz sekretarza generalnego IRU Umberto de Pretto.

Pismo do min. Marii Wasiak

Pismo do min. Janusza Piechocińskiego

Pismo do min. W. Kosiniaka-Kamysza

Pismo do komisarz Elżbiety Bieńkowskiej

Pismo do komisarz M. Thyssen

Pismo do komisarz V. Bulc

Pismo do premier Ewy Kopacz

Pismo do sekretarza generalnego IRU

Przy okazji ZMPD opublikowało oficjalną odpowiedź na nurtujące wiele osób pytanie – czy Francuzi naprawdę opracowali przepisy rozszerzające pensją minimalną na zagranicznych kierowców, czy to może tylko medialna panika? Odpowiedzią na to pytanie jest komunikat francuskiego Ministerstwa Gospodarki, Trwałego Rozwoju i Energii z 16 lutego 2015 roku, który na zlecenie ZMPD przetłumaczyło na język polski:

W ślad za obietnicami Premiera w zakresie walki z nielegalną pracą, Zgromadzenie Narodowe przyjęło w dniu 15 lutego 2015 r. poprawkę do projektu ustawy na rzecz rozwoju, działalności i równości szans ekonomicznych, mającą na celu wzmocnienie narzędzi do walki z dumpingiem socjalnym w sektorach transportu drogowego i transportu rzecznego towarów.

Od tej chwili każdy kierowca wykonujący operacje kabotażu, przy okazji transportu międzynarodowego, będzie korzystał z zasad socjalnych i z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji w przedmiotowych sektorach.

Zagraniczni przewoźnicy, zlecający pracę we Francji kierowcom bez wymaganego zaświadczenia, będą podlegać ściganiu za wykonywanie nielegalnej pracy. Premier określił ambitne cele w zakresie kontroli na rok 2015.

Alain Vidalies, Sekretarz Stanu ds. Transportu, Morza i Rybołówstwa, przyjął z zadowoleniem ten postęp. Będzie on w dalszym ciągu promował wśród europejskich instytucji i innych państw członkowskich projekt europejskiej Agencji koordynującej kontrole w transporcie drogowym towarów.

Więcej tekstów na temat niemieckiej i francuskiej płacy minimalnej czeka TUTAJ.