Piloci “gabarytów” jednak bez kwarantanny? Inspektor sanitarny uznał argumenty

W nawiązaniu do tekstu:

Piloci “gabarytów” są objęci kwarantanną – przewoźnicy zaapelowali już o zmianę

Piloci transportów ponadnormatywnych jednak mogą wracać do kraju bez objęcia kwarantanną. Taką wiadomość otrzymałem dzisiaj od Czytelnika Rafała, znanego na Facebooku jako Raffael Piloci BF3.

W pierwszej chwili powroty bez kwarantanny wydawały się niemożliwe. Potwierdzało to także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego. Piloci postanowili jednak wziąć sprawy w swoje ręce i odwoływać się do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Rafał pokazał mi odpowiedź na jedno z takich odwołań. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwalnia tam pilota z kwarantanny, wraz z następującym stwierdzeniem: Strona wykazała, że przekracza granicę Rzeczpospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w transporcie międzynarodowym.

Podkreślam, że jest to jedna decyzja wydana dla jednej osoby. Wszystkim pilotom zalecałbym więc zgłoszenie się do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, by otrzymać podobne dokumenty i móc posłużyć się nimi w momencie przekraczania granicy. Stację ze swojego regionu można znaleźć na tej mapie.

Wspomniane Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego podkreśla też, że to tak naprawdę loteria. Dopóki nie ma jasnych przepisów, dosłownie zwalniających pilotów z kwarantanny, każde przepadek przekroczenia granicy może skończyć się inaczej.