Pierwsza zapowiedź wsparcia dla firm – co z leasingami, ZUS-em i pracownikami?

Polski rząd kończy prace nad „tarczą antykryzysową”. Za kilka dni mamy poznać jej pełne zapisy, wraz z zasadami dostępu do poszczególnych świadczeń. Już teraz wyjawiono jednak część propozycji, a wśród nich są także sprawy istotne dla branży transportowej.

Na wsparcie dla przedsiębiorstw z wszystkich branży, przeznaczone zostanie 73,2 miliarda złotych. Mowa jest przy tym między innymi o finansowaniu leasingu dla najbardziej zagrożonych firm transportowych. Mikrofirmy będą mogły otrzymać do 5 tys. złotych pożyczki, a składki ZUS będą mogły zostać odroczone lub rozłożone w czasie.

Przewiduje się, że koronawirus przyniesie kryzys dla firm z najróżniejszych branży. Dlatego, by choć trochę napędzić gospodarkę, 30 miliardów złotych chce się przeznaczyć na inwestycje publiczne. Mowa tutaj między innymi o inwestycji w budowy i remonty dróg, przy czym zatrudnienie znajdą przewoźnicy. Ponadto, gdy dodatkowo nie obciążać firm, przy realizacji obecnie dotychczas przetargów zniesione zostaną kary.

Co natomiast z pracownikami zagrożonych firm? W przypadku spełnienia szeregu kryteriów, państwo będzie mogło pokryć nawet 40 proc. wysokości ich wynagrodzenia. Z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie mogło to być maksymalnie 40 proc. średniej krajowej. Rodziny kierowców – obecnie jeszcze bardziej nieobecnych w domach – zainteresuje też wydłużony zasiłek opiekuńczy dla osób z dziećmi do 12 roku życia. Jeśli szkoły pozostaną zamknięte, państwo wypłaci pieniądze za kolejne dwa tygodnie.