“Pakiet Mobilności” zatwierdzony w wczorajszym głosowaniu – tym razem nie będzie kolejnego opóźnienia

Prace nad „Pakietem Mobilności” nagle nabierają tempa. Komisja Parlamentu Europejskiego ds. transportu zagłosowała za prowadzeniem dalszych prac. Zamiast więc kolejnych poprawek i opóźnienia, negocjacje będą mogły być kontynuowane.

Wczorajsze głosowanie zatwierdziło prace nad pakietem wyraźną większością głosów. Dalszym krokiem będą więc obrady Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej, zrzeszającej ministrów ze wszystkich krajów. Choć więc nadal nie wiadomo, kiedy „Pakiet Mobilności” wejdzie w życie, wydaje się to teraz znacznie bardziej prawdopodobne.

Na jakie konkretnie zapisy zgodzono się we wtorkowym głosowaniu? Mowa tutaj między innymi o nowych zasadach kabotażu. W ich ramach, limit ilościowy zostanie zastąpiony limitem dniowym. Mowa tutaj o dowolnej ilości tras kabotażowych w ciągu trzech dni, a następnie obowiązkowym powrocie do kraju zarejestrowania na 60 godzin.

Zjazdy do kraju zarejestrowania miałyby też być obowiązkowe co cztery tygodnie pracy w ruchu międzynarodowym. W ten sposób chce się wyeliminować firmy pracujące na niekończących się „przerzutach”. Ponadto „przerzuty” mają zostać objęte zagranicznymi płacami minimalnymi, podobnie jak i trasy kabotażowe.