Pakiet mobilności: najważniejsze naruszenia przepisów oraz grzywny w transporcie drogowym

Część 2 Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozów międzynarodowych i przewozów kabotażowych

Prowadząc działalność transportową należy pamiętać o dokumentach, których posiadanie jest niezbędne. Dotyczą one działalności firmy, uprawnień kierowców czy przewożonych towarów. Część z nich musi być przechowywana w siedzibie firmy, ale są też takie, które musi posiadać kierowca w trakcie realizacji zlecenia przewozowego i dotyczą:

  • kierowcy
  • przewoźnika
  • pojazdu
  • przewożonego ładunku.

W przypadku wykonywania przewozów międzynarodowych dodatkowo są wymagane:

  • zezwolenie na transport międzynarodowy rzeczy,
  • licencję na międzynarodowy transport drogowy,
  • CMR,
  • karnety TIR i ATA,
  • świadectwo kierowcy (jeżeli nie jest obywatelem państwa należącego do UE),
  • zezwolenie EKMT (zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu).

Ich brak może skutkować karą finansową, czasami naprawdę wysoką.

Przykładowe kary za brak wymaganego dokumentu:

Firmy przewozowe realizujące zlecenia transportowe na terenie innego kraju muszą raz na 8 tygodni sprowadzić pojazd do kraju, bez względu na to, czy będzie on wracał załadowany, czy pusty.

Dodatkowo kierowca może wykonać tym samym pojazdem i w tym samym państwie członkowskim nie więcej niż 3 kabotaże w ciągu 7 dni. Potem musi odbyć obowiązkową przerwę trwającą cztery dni.

Nieprzestrzeganie zasad kabotażu wiąże się z grzawnymi zarówno dla przewoźnika jak i spedycji.

Przykładowa wysokość kary za nieprzestrzeganie ograniczeń  kabotaży w wybranych krajach Europy:

Więcej interesujących informacji branżowych znajdziecie na naszym blogu https://tckancelaria.eu/blog/

TC Kancelaria Prawna specjalizuje się w prawie transportowy i windykacji sądowej. Naszym klientom zapewniamy wsparcie ekspertów, którzy są nie tylko w stanie fachowo ocenić daną sytuację, ale również zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Paweł Łazarewicz
Radca Prawny

TC Kancelaria Prawna

[email protected]
www.tckancelaria.eu