Opóźnione płatności – jak zapobiegać?

Publikacja na zamówienie.
Multitasking at work

Większość firm transportowych napotkało na problem nieterminowych płatności od kontrahentów. Dla większości z nich występowanie opóźnień jest barierą dla prowadzonej przez nie działalności. Pojedyncze opóźnienie nie stanowi znacznego zagrożenia, ale jeśli opóźnienia powtarzają się to już gorzej, gdyż mogą one doprowadzić do sytuacji, gdy w kasie firmy zabraknie pieniędzy.

Oto kilka najważniejszych wskazówek co zrobić, aby zmniejszyć skalę opóźniających się ze spłatą klientów. Wskazówki te pozwolą na lepszą kontrolę obrotu gotówką w firmie.

Poznaj swojego klienta

Zanim nawiążemy współpracę z klientem, któremu chcemy zaoferować kredyt kupiecki (odroczony termin płatności faktury) dobrze jest sprawdzić jego wiarygodność płatniczą.  Miejscem gdzie można dokonać jego weryfikacji są Biura Informacji Kredytowych (Krajowy Rejestr Długów, Europejski Rejestr Informacji Finansowej, Centrum Informacji Gospodarczej). Biura te gromadzą dane na temat przedsiębiorców zalegających z płatnościami na łączną kwotę powyżej 500 zł i wymagalnymi od co najmniej 60 dni.

Weryfikację kontrahenta warto wykonać nie tylko przed zawarciem pierwszej transakcji. Warto ją również przeprowadzać okresowo, gdyż sytuacja finansowa kontrahenta może ulec zmianie w każdym momencie trwania współpracy. Przyczynia się do tego m.in. stale zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza.  Szczególnie warto ją wykonać dla tych klientów, z którymi przeprowadza się większe transakcje.

Aplikacja inviPay.com pozwala na błyskawiczne sprawdzenie kontrahenta w ponad 30 wywiadowniach gospodarczych.

Zaproponuj zaliczkowe płatności

Jeżeli od momentu przyjęcia zlecenia do momentu jego realizacji mija nawet kilka miesięcy, warto zastanowić się nad wprowadzeniem systemu płatności zaliczkowej. Polega to na wystawianiu faktur po zakończeniu kolejnych etapów zamówienia. Pozwala to na zabezpieczenie się na wypadek niedotrzymania przez kontrahenta terminu płatności. Jeśli płatność nie wpłynie wówczas można przerwać prace i uchronić się przed poniesieniem większych kosztów. Ponadto mniejsze kwoty mogą być dla kontrahenta wygodniejsze niż jedna większa.

Ustal zasady płatności przed przyjęciem zlecenia

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie stosuje zawierania umów określających zasady realizacji zlecenia. Taka umowa zabezpiecza firmę na wypadek wszelkiego rodzaju roszczeń m.in. roszczenia z tytułu braku płatności. W umowie powinno zostać wyraźnie wskazane, co się stanie w przypadku braku zapłaty np.: wstrzymanie prac czy naliczenie dodatkowych opłat i odsetek od niezapłaconych faktur.

Aby upewnić się, że umowa jest prawnie wiążąca, dobrze jest, aby podczas tworzenia tego dokumentu współpracować z prawnikiem, zwłaszcza jeśli współpracuje się z klientami zagranicznymi.

Posiadaj plan awaryjny

Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie uchronić się w 100 % przed opóźnieniami. Naprzeciw temu problemowi wychodzą rozwiązania typu: usługa finansowania faktur. Usługa ta pozwala na spieniężenie oczekujących za zapłatę faktur sprzedaży jeszcze przed terminem jej płatności.

Ponieważ opóźnienia w płatnościach stają się rosnącym problemem na całym świecie, firmy transportowe  muszą podjąć kroki zapobiegawcze, aby chronić swoje przepływy pieniężne i zapewnić sprawne funkcjonowanie. Myśląc o przyszłości i aktywnie zarządzając tymi zagrożeniami, nie tylko mogą one przetrwać, ale również wspierać swój rozwój, osiągając przewagę nad słabo przygotowanymi konkurentami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu
Tel: +48 22 295 11 58
[email protected]